Passordsetning

Man må alltid bruke forskjellige passord på alle tjenester. Dette slik at om passordet havner hos uvedkommende så får de bare tilgang til passordet for en tjeneste. For at passordet skal være vanskelig å knekke ved å gjøre mange forsøk må man alltid bruke lange passord, minst 12 tegn.

En passordsetning gjør det lettere å huske passord. Ta utgangspunkt i en setning, for eksempel en sang som du husker, og lag passordet med utgangspunkt i dette. For å gjøre passordet enda sterkere kan man legge inn mellomrom, tall og bytte ut enkelte bokstaver med tegn. For eksempel kan o byttes ut med 0 (null) og a med @.

Les mer om bruken av passordsetninger her: sans.org — Passphrases

Passordhåndterer

Når man bruker ulike passord på alle tjenester blir det i praksis svært vanskelig å holde styr på de forskjellige passordene. For å slippe å huske passord anbefales det at du benytter en passordhåndterer. En passordhåndterer er et program som husker passordet og brukernavnet ditt til de forskjellige tjeneste som du skal logge på.

Det finnes en rekke ulike tilbydere av passordhåndterere og de har alle sine forskjellige styrker og svakheter. IT‑brukerstøtte kan gi grunnleggende support på følgende løsninger:

Les mer om bruken av passordhåndterer her: sans.org — Password managers

Totrinnsbekreftelse

Kombinasjonen av brukernavn og passord anses ikke å være tilstrekkelig for å sikre informasjon som kan misbrukes av andre. Vi ser stadig medieoppslag om sensitive bilder som har kommet på avveie når de kun har vært sikret med brukernavn og passord. Det anbefales derfor å benytte totrinnsbekreftelse overalt hvor det lagres informasjon som ikke skal deles med andre. Dette gjelder blant annet for pålogging til epost-kontoer, sosiale medier, tjenester hvor du lagrer data inkludert bilder og naturligvis også for pålogging til din passordhåndterer. Alle norske banker har allerede krav om totrinnsbekreftelse for pålogging.

Les mer om tofaktor-autentisering her: sans.org — Lock down your login

Hold programvaren på datamaskin og telefoner oppdatert.

Det kommer fortløpende oppdateringer til operativsystemet til datamaskiner og telefoner og forskjellige programmer og applikasjoner. Disse oppdateringene er ofte sikkerhetsrelaterte og bidrar til å sikre din informasjon bedre. Selv om det kan virke irriterende å måtte installere disse oppdateringene jevnlig må det gjøres så snart som mulig etter at de er lansert.

Sikkerhetskopi av informasjonen

Og om det skulle gå fryktelig galt så er det veldig praktisk å ha en sikkerhetskopi av informasjonen du har lagret på din datamaskin eller telefon. Husk at om du benytter en skybasert løsning får å lagre sikkerhetskopien så må den sikres med 2-trinns-autentisering i tillegg til brukernavn og passord.