Studenter planlegger og samarbeider på en skjerm

Å være engasjert i en studentforening er en fantastisk måte å knytte nye relasjoner på, få verdifulle erfaringer, ha det moro og få nye erfaringer.

Det er en gylden mulighet for deg som student å utvide ditt sosiale nettverk og være en aktiv bidragsyter i egen trivsel. Her finner du nyttig informasjon som kan hjelpe deg å starte opp en forening.

Vektøykasse