Vi deler ut stipend for kvinner som ønsker å ta et av følgende teknologistudier ved Kristiania i Oslo, der det er ledige studieplasser:

 • Bachelor in Data Science
 • Bachelor i Cybersikkerhet
 • Bachelor i informasjonsteknologi – E-business
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Interaktivt design
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Master in Information Systems – Business Analytics
 • Master in Information Systems – Digital Business Systems
 • Master in Information Systems – Management & Innovation
 • Master in Information Systems – Digital Marketing
 • Master in Cyber Security
 • Master in Human-Computer Interaction

Vi deler også ut stipend for kvinner som ønsker å ta ett av følgende teknologistudier ved Kristiania i Bergen, der det er ledige studieplasser::

 • Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i Cybersikkerhet

Hvordan søke?

Bruk søknadsskjemaet nederst på denne siden for å sende inn din søknad. 

En komplett stipendsøknad må i tillegg inneholde:

 • Motivasjonsbrev på maks én A4-side i PDF-format (skriftstørrelse 12, enkellinjeavstand).
 • Vitnemål fra bachelorgrad i PDF-format.

Søknadsprosess

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august

Avgjørelse: Dekanatet ved School of Technology, Innovation and Economy beslutter hvem som skal motta studentstipend innen 17. august 2023. 

Kriterier for stipend til studier innen teknologi.

 • Du må være kvinne eller identifisere deg som kvinne
 • Dokumentert bestått videregående opplæring
 • Motivasjonsbrev hvor du forklarer hvorfor du kvalifiserer for et stipend knyttet til teknologistudier
 • Stipendet fornyes hvert studieår under forutsetning av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon
 • Du må ha søkt på et studium, og ha blitt tatt opp som student på et av de ovennevnte studiene for å få stipendet.

Bakgrunn for stipendet

For å løse dagens og morgendagens utfordringer er behovet for digital kompetanse stort, og flere undersøkelser viser at manglende tilgang på teknologikompetanse er blant de aller viktigste hindringene til å møte behovene for utvikling og økt konkurranse. Kristiania ønsker å bidra til å møte disse utfordringene gjennom å utdanne flest mulig innen teknologifag.

Kristiania vektlegger mangfold og likestilling, men i blant annet innen teknologifag er kjønnsbalansen en del skjevere enn ønskelig. Av dem som tar høyere utdanning i Norge er nesten 60 prosent kvinner, men på IT-studier er andelen kvinner under 30 prosent. Kristiania ønsker både å bidra til å møte behovet for teknologisk kompetanse og forbedre balansen mellom kvinner og menn i IT-utdanning.

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august

Fond og stipend