Behovet for ansatte med helsefaglig kompetanse er økende. Kristiania vil bidra til å sikre at befolkningen også i fremtiden har tilgang til gode helsefaglige tjenester. Selv om helsesektoren i dag hovedsakelig består av kvinnelige ansatte, gjenspeiler brukerne av helsetjenester hele befolkningen. For å videreutvikle dagens helsetjenester er det nødvendig med bedre representasjon, blant annet økt deltakelse fra menn.

Som en del av vårt engasjement for å oppnå dette målet utlyser Kristiania stipender ved våre campuser i Oslo og Bergen for å oppmuntre flere talentfulle mannlige kandidater til å velge helsefag og psykologi som sin karrierevei. Vi ønsker at stipendene skal bidra til å øke interessen for helsefaglige yrker hos menn, og vi oppfordrer derfor menn til å vurdere muligheten for en karriere innen helsefag og psykologi, og til å benytte seg av stipendtilbudet fra Kristiania.

Som stipendmottaker må du kunne være en ambassadør for Kristiania i ulike sammenhenger, også i markedsføringssammenhenger.

Hva dekker stipendet?

Stipendet dekker 100% av skolepengene hvert studieår tilknyttet et bachelor- eller masterstudium, og fornyes hvert studieår under forutsetning av at stipendmottaker opprettholder minimum 75% studieprogresjon. Stipendet dekker ikke pensumlitteratur, arbeidsverktøy o.a.

Hvordan søke?

Følg lenken til søknadsskjemaet nederst på denne siden. For å fylle ut søknadsskjemaet må du logge inn med ID-porten ved bruk av BankID, Buypass eller Commfides. 

  Søknadsprosess og kriterier

  • Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2024, var 1. juni.
  • Dekanatet ved School of Health Science beslutter hvem som skal motta stipend innen 24. juni 2024.
  • Du må være mann eller identifisere deg som mann.
  • Du må ha oppnådd opptakskravene for studiet du har søkt på.
  • Du må ha sendt inn et motivasjonsbrev hvor du forklarer hvorfor du kvalifiserer for et stipend knyttet til et studium innen helsevitenskap og psykologi.
  • Stipendet gjelder for alle 1. semesterstudenter ved bachelor eller master.
  • Stipendet fornyes hvert studieår under forutsetning av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon.
  • Stipendet gjelder stedbaserte heltidsstudier.