Hvordan søke?

Bruk søknadsskjemaet for å sende inn din søknad. Du finner det nederst. 

En komplett stipendsøknad må i tillegg inneholde:

  • Motivasjonsbrev på maks én A4-side i PDF-format (skriftstørrelse 12, enkellinjeavstand)

Søknadsprosess

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august

Avgjørelse: Dekanatet ved School of Health Sciences beslutter hvem som skal motta studentstipend innen 17. august 2023. 

Stipendkriterier

  • Du må være mann eller identifisere deg som mann
  • Dokumentert bestått videregående opplæring
  • Motivasjonsbrev hvor du forklarer hvorfor du kvalifiserer for et stipend knyttet til studier innen helsevitenskap og psykologi.
  • Stipendet fornyes hvert studieår under forutsetning av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon
  • Du må ha søkt på et studium, og ha blitt tatt opp som student ved et studium innen helseviteskap eller psykologi for å få stipend.

Bakgrunn for stipendet

  • Behovet for ansatte med helsefaglig kompetanse er økende.
  • Kristiania vil bidra til å sikre at befolkningen også i fremtiden har tilgang til gode helsefaglige tjenester.
  • Selv om helsesektoren i dag hovedsakelig består av kvinnelige ansatte, gjenspeiler brukerne av helsetjenester hele befolkningen.
  • For å videreutvikle dagens helsetjenester er det nødvendig med bedre representasjon, blant annet økt deltakelse fra menn.

Som en del av vårt engasjement for å oppnå dette målet, utlyser Kristiania stipender ved våre campuser i Oslo og Bergen spesielt for å oppmuntre flere talentfulle mannlige kandidater til å velge helsefag og psykologi som sin karrierevei.

Vi ønsker at stipendene vil bidra til øke interessen for helsefaglige yrker hos menn, og vi oppfordrer derfor menn til å vurdere muligheten for en karriere innen helsefag og psykologi, og benytte seg av stipendtilbudet fra Kristiania.

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august

Fond og stipend