Stipendet gjelder for alle Kristianias stedbaserte studier på fagskole-, bachelor- eller mastergradsnivå, der det er ledige studieplasser. Stipendet dekker studieavgift for hele graden. 

Du som stipendmottaker må kunne være en representant for Kristiania i ulike sammenhenger. Det vil si at du må kunne stille opp i forbindelse med Kristianias arrangementer eller i markedsføringssammenhenger, så langt det er praktisk mulig.  

Søknadsprosess

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august

Avgjørelse: Kristiania beslutter hvem som skal motta studentstipend innen 17. august 2023. Ernst G. Mortensen-stipendet tildeles av stipendkomiteen bestående av rektor, prorektor utdanning og administrerende direktør.

Stipendkriterier

  • Dokumentert bestått videregående opplæring
  • Motivasjonsbrev hvor du forklarer hvorfor du ønsker å ta en utdannelse, og hvorfor du kvalifiserer for Ernst G. Mortensen-stipendet.
  • Dokumentere din finansielle situasjon, for eksempel siste utgave av selvangivelsen din.
  • Stipendet fornyes hvert studieår under forutsetning av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet er nå stengt.

En komplett stipendsøknad må i tillegg inneholde:

  • Dokumentasjon på din finansielle situasjon, for eksempel siste utgave av selvangivelsen din.
  • Motivasjonsbrev på maksimum tre A4-sider i PDF-format (skriftstørrelse 12, enkellinjeavstand) hvor du forklarer hvorfor du ønsker å ta en utdannelse, og hvorfor du kvalifiserer for Ernst G. Mortensen-stipendet.

Bakgrunn for stipendet

Ernst G. Mortensen stiftet Norsk Korrespondanseskole i 1914 med mål om å endre samfunnet til det bedre ved å gi så mange som mulig tilgang på utdanning. Dette var kjerneverdien til Ernst G. Mortensen da han etablerte forløperen til Kristiania. Nesten 110 år senere er det fortsatt kjerneverdiene til dagens moderne Kristiania.  

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august