Øvingsrom kan bookes og brukes av studentene på populærmusikk under hele åpningstiden til skolen, med unntak av når rommene blir brukt til undervisning.

6 av rommene er bandrom, mens 5 av dem er mindre rom til egenøving eller for mindre grupper.

Det er i hovedsak likt utstyr på bandrommene, men det er noen forskjeller. Se fullstendig utstyrsliste under.

Vi har også en mengde utstyr til utlån til studentene, som mikrofoner, miksere, forsterkere, små PA-anlegg, instrumenter osv.