Det gjøres opptak av nettsamlingene som kan benyttes til repetisjon og/eller av studenter som ikke har anledning til å delta direkte.

Opptakene blir lagt ut på emnesidene i Canvas. Opptakene er kun tilgjengelige for klassens studenter og lærere. Gruppesamtaler og -diskusjoner som foregår i Break Out Rooms blir det ikke tatt opptak av. Opptakene blir slettet når utdanningen er avsluttet.

Ved å trykke her, godkjenner du at du er informert om og at du samtykker til at det blir tatt opptak av nettsamlingene som beskrevet over. Hvis du skulle ønske å trekke tilbake ditt samtykke til at det tas opptak av nettsamlingene du deltar i, kan du ta kontakt med fagskolenettstudent@kristiania.no.