Jeg har gjort meg kjent med og følger Høyskolen Kristianias til en hver tids gjeldende vilkår, sikkerhets- og ordensregler for medlemskap. Reglene finnes på høyskolens internettside, samt på oppslag i treningslokalene.

Medlemskontraktens varighet: Fra kontraktinngåelse og ut studietiden på studieprogrammet studenten følger på det tidspunktet kontrakten er signert(se generelle vilkår punkt 5.2 og 5.3).

Pris: Studentene på bachelorprogrammet i fysisk aktivitet og ernæring og årsenheten i personlig trening har medlemsavgift til treningslokalene inkludert i sin semesteravgift (ordinær pris kr 500,- per semester).

reglene