Velg område

Velg område
Velg grad
Velg grad

Ønsket lanseringsdato

Sjekkliste

Er emnet godkjent hos UU?
Er emnet opprettet i FS?
Er emnet klart for lansering til BC?
Er studieprogrammet godkjent hos UU?
Er studieprogrammet opprett i FS?
Er studieprogrammet opprettet i BC

Last opp lanseringsskjema

Last opp bilder

Tilleggsopplysninger