Er hendelsen avsluttet?
Er berørte brukere varslet?
Er det fare for at personopplysninger har kommet på avveie?
Hendelsen påvirker
Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du at informasjon om hendelsen blir delt med ansatte som har tjenstlig behov for å vite om hendelsen. Dersom personopplysninger har stått i fare for å komme på avveie (eller har kommet på avveie) sendes skjemaet til personvernombudet som vurderer videre prosess. Informasjonen om avviket blir også lagret for statistikk og historikk over tiltak.

Behandlingsansvarlig for avvik er IT-sikkerhetssjef.