person jobber med post it lapper i en workshop


Tips til veiledning

  • Faste møtepunkter
  • Mailtråder
  • Felles dokumenter der studentene kan stille spørsmål
  • Sette de i kontakt med relevante personer ift. problemstillingen
  • Studentene kan komme på besøk
  • La de sitte i et møterom å jobbe selvstendig
  • Felles lunsj
  • Korte statuspresentasjoner underveis