Bildet av prisvinnerne: Hovedlærer Janne Solvang, fagskolerektor Annelise Kiønig og Fagansvarlig Aranya Rusli på Kristiania
Stolte prisvinnere: Hovedlærer Janne Solvang, fagskolerektor Annelise Kiønig og Fagansvarlig Aranya Rusli på KristianiaFoto: Kristiania / Benjamin Åvitsland

​– Vi er veldig glade og stolte over denne prisen, som for første gang deles ut til en privat fagskole. Arbeidet som er gjort med reklamestudiet vårt har tatt utgangspunkt i studentenes tilbakemeldinger, involvert bransjen og vært direkte koblet til kompetanseutvikling i fagmiljøet, sier  fagskolerektor på Kristiania Annelise Kiønig.

– Måten det har blitt jobbet systematisk med kvalitetsutvikling av dette studiet, er et eksempel til etterfølgelse, fortsetter hun. 

Om prisen: 

  • Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning blir delt ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
  • Prisen er på 1 million kroner.
  • Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning.

Betydningsfull pris

– Å vinne en pris for fremragende utdanningskvalitetsarbeid er rørende og stort for oss sier Fagansvarlig Aranya Rusli og hovedlærer Janne Solvang i Reklame og merkekommunikasjon på Fagskolen til Hk-dir.

– Prisen er betydningsfull fordi prosjektet belyser hva som motiverer utvikling av kreativ kompetanse, refleksjonsferdigheter og kritisk tenking. I samarbeid med arbeidslivet har vi ønsket å bygge bro og finne nye måter å utvikle helhetlig, praktisk og yrkesrelevant undervisning der studentstemmene og studentinvolvering er i førersete, sier Solvang.

– Jeg opplever at vi har klart å utvikle en faglig relasjon til studentene som bidrar til en åpen dialog om deres læringsprosesser, sier Rusli.

Bildet av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og prisvinnerne.
Utdanning og forskningsminister Sandra Borch delte ut Utdanningskvalitetsprisen 2023 til representanter fra Fagskolen Kristiania. Fra venstre: Janne Eide Solvang, Aranya Pascale Rusli, Annelise Kiønig, Synnøve Roald, Sandra Borch (foran), Giulia Casella og HK-dirs direktør Sveinung Skule. Foto: Hk-dir/Daniela Paez

Stolt og glad

Giulia Casella, Seniorrådgiver ved Kvalitet og utvikling på Fagskolen hadde ansvar for å sende inn prisvinnende søknaden. 

– Jeg er stolt og glad, og de fortjener virkelig prisen. Faglærerne Aranya og Janne har jobbet i flere år med å utvikle undervisningsaktiviteter som krever at studentene tar en aktiv plass i undervisning og i deres læring. Kreativ tenking og refleksjonskompetanse er noe som KI sannsynligvis ikke klarer å lære med det første, våre studenter står derfor sterkere rustet for deres fremtidige arbeidsliv. Studenene selv er mer fornøyde og føler seg forberedt for å jobbe i den kreative bransjen. Aranya og Janne har lykkes med å endre deres rolle fra kunnskapsformidler, til tilrettelegger for læring, forteller Casella entusiastisk. 

Velfortjent pris

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch offentliggjorde årets prisvinner under Fagskolekonferansen 9. november.

– Gratulerer så mye til Fagskolen Kristiania med en velfortjent pris. Med nyskapende undervisningsformer har de klart å øke det faglige engasjementet hos studentene. Samtidig har studentene fått kompetanse som den kreative annonsebransjen etterspør, nemlig kritisk tekning og selvrefleksjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt og innovativt rundt undervisningsformer, sier Borch til Hk-dir.

Nyskapende og godt dokumentert

Juryen har vurdert at undervisningsopplegget i studiet Reklame og merkekommunikasjon er nyskapende, og resultatene er godt dokumentert. Studentenes karakterer i Studiebarometeret har økt betydelig, og for flere indikatorer er de høyere enn landsgjennomsnittet.

– Fagskolen Kristiania viser at fornyelse ikke krever kostbare investeringer, men at utvikling som øker kvalitet kan komme fra å evaluere egen praksis og metode, sier Juryleder Hans Almgren ved Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige til Hk-dir.