Administrerende direktør Solfrid Lind og rektor Trine Johansen Meza står foran portrettet av Ernst G. Mortensen, med oppblåste tall i hendene som til sammen viser 109.
Administrerende direktør Solfrid Lind (til venstre) og rektor Trine Johansen Meza, foran portrettet til Ernst G. Mortensen. Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

I 1914 var det 125 elever som startet ved Norsk Korrespondenceskole (NKS). Fra denne beskjedne starten har vi vokst til dagens 17 000 studenter. De 3 ansatte som utgjorde skolens stab i 1914 er blitt til 830 ansatte i dag. Det er med andre ord en livskraftig og vital 109-åring vi feirer.

Kristiania er landets største breddehøyskole. Hvert semester underviser vi i over 1300 emner som spenner fra fagskole til ph.d. Vi er på størrelse med de nye universitetene og har en studieportefølge på 224 studier fordelt på fire schools. Og vi er Norges største på nettstudier.

Som 109-åring er vi en vesentlig aktør som leverer kunnskap og kompetanse til samfunnet.

Faksimilie av annonse som fremhever fordelene ved fjernundervisning og at "kunnskap er makt og betyr bedre livsvilkår".
Dette er en av de første annonsene som NKS publiserte, og sikkert veldig lik den annonsen Hanna Nielsen svarte på høsten 1914.Foto: Kristiania

Først, størst og best

Den første, største og beste brevskolen, hevdet vår grunnlegger Ernst G. Mortensen på midten av 20-tallet. Til stor irritasjon fra noen av konkurrentene som var særdeles kritiske til hvordan vi kunne måle at vi var best. At vi både var først og størst var det ingen uenighet om. 

Les mer om vår grunnlegger Ernst G. Mortensen her.  

Utdanning til alle

– 109 år etter starten er det fremdeles Ernst G. Mortensens visjon vi arbeider etter. Hans mål om at alle skal få mulighet til utdanning og personlig utvikling ligger nedfelt i statuttene våre. Det er en del av fundamentet til Kristiania, sier administrerende direktør Solfrid Lind engasjert. 

Nå er Kristiania landets største breddehøyskole. Hvert semester underviser vi i over 1300 emner som spenner fra fagskole til ph.d.

Endret navn

Vi ser Ernst G. Mortensen som en eldre mann som sitter bak skrivebordet sitt.
Ernst G. Mortensen ved sitt skrivebord på NKS. Han kom kjørende ned til kontoret hver dag og jobbet i alle år. Vel fremme startet han på runden og hilste på alle sine ansatte. Flere av de ble som familie etter mange år i NKS.Foto: Arkiv

Gjennom disse 109 årene etter har vi endret navn flere ganger. Overgangen fra NKS til NKS-gruppen kom da MI-gruppen og Norsk reiselivshøyskole ble innlemmet i siste del av 90-tallet.

Navneskiftet til Campus Kristiania gjorde vi i 2005 da hele skolen ble samlet i sentrum. I 2016 samlet vi nettstudiene og de ulike høyskolene til Høyskolen Kristiania, og i 2018 ble fagskolen skilt ut som eget datterselskap.

Siste endring kom i fjor da fagskolen og høyskolen fikk felles logo, som del av forberedelsene mot å bli et universitet.

– De ulike navnene representerer Kristianias ulike faser. Vi har forandret oss og fulgt opp politiske signaler om å skape større og mer solide utdanningsinstitusjoner, forteller Solfrid.

De siste skolene som ble innlemmet i Kristiania-familien er Westerdals Oslo ACT, Musikkteaterhøyskolen, Norges Dansehøyskole, Esmod, Bilder, SOFI og Bårdarakademiet.

Mot Norges første ideelle arbeidslivsuniversitet

Kristiania har bygget solide fagmiljøer som driver forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig innenfor fagområdene hvor vi tilbyr utdanning. Vi har tidligere utdannet doktorgradsstudenter i samarbeid med andre, nå har vi akkreditering og rett til å gi doktorgrader selv.

– Sterke og solide fagmiljøer som forsker på høyt internasjonalt nivå er fundamentet for å få godkjent doktorgradsprogrammer. I 2022 startet vi opp Kristianias egne doktorgradsprogrammer og har til nå tatt opp 24 doktorgradsstudenter. Det bringer oss nærmere målet om å bli Norges første ideelle arbeidslivsuniversitet, sier rektor Trine J. Meza.

Systematisk satsing på forskning og kunstneriske utvikling, og et tett samarbeid med arbeidslivet er positivt for studentene på alle nivå.

De ulike navnene representerer Kristianias ulike faser. Vi har forandret oss og fulgt opp politiske signaler om å skape større og mer solide utdanningsinstitusjoner

– Nært samarbeid med arbeidslivet og praksisplasser for studentene kan gi en dynamisk kunnskaps- og læringsarena. Når forskningsbasert undervisning og praksis går hånd i hånd, gir vi studentene de beste forutsetningene, utdyper Trine. 

Tradisjon for forandring

I perioder har NKS vært Norges største utdanningsinstitusjon. Etter krigen ga NKS inspirasjon til utformingen av norsk utdanningspolitikk. Vi var en privat utdanningsinstitusjon med et mål om å demokratisere utdanningen i Norge.

I 1976 ble vi en ideell stiftelse med samme mål: Å kunne tilby utdanning og personlig utvikling til enhver som ønsker det. Og det har vi fortsatt med siden.

Når forskningsbasert undervisning og praksis går hånd i hånd, gir vi studentene de beste forutsetningene

Utviklingen fra brevskole til dagens nettstudier, høyskole og fagskole har vært gjennom mange faser. Nå har vi utdannet over 3 millioner.

Det er studentenes behov for kunnskap og arbeidslivets behov for kompetanse som gjennom 109 år har vært førende for utviklingen. Vi endrer oss, i takt med utviklingen og i trå med skiftende behov.

Vi har tradisjon for forandring!