Foto av Kathrine Ekern og Harald Johnsen på et kjøkken.
– Kristiania tilbød muligheten til å skreddersy programmet etter våre konkrete behov. I kombinasjon med faglige tyngde og dyktige forelesere, ble dette til slutt avgjørende for at valget falt på Kristiania, forteller Kathrine Ekern, markedssjef i Retura. Til høyre: daglig leder Harald Johnsen

Det hele startet for tre år siden. Retura, som er en av landets ledende bedrifter innen avfallshåndtering, innså at de sto overfor en utfordring.

I likhet med mange andre selskaper merket de hvordan kravene til bærekraft, digitalisering og rådgivning bare ble høyere og høyere for hvert år. Ledelsen innså at de ville havne bakpå om de ikke gjorde noe.

– For å henge med i tiden, måtte vi gå fra å være selgere til å bli rådgivere. Det hadde vi for lite intern kompetanse på, forteller daglig leder Harald Johnsen.

– Ble avgjørende

Dermed startet jakten på et program som kunne løse kompetansegapet deres. Kristiania – som har et bredt utdanningstilbud både fysisk og på nett – ble fort en aktuell kandidat.

– Det var flere alternativer på bordet, men Kristiania tilbød muligheten til å skreddersy programmet etter våre konkrete behov. I kombinasjon med faglige tyngde og dyktige forelesere, ble dette til slutt avgjørende for at valget falt på Kristiania, forteller Kathrine Ekern, markedssjef i Retura.

Vil du vite mer om skreddersydd videreutdanning?

Hun er både koordinator for – og deltaker i – det tilpassede utdanningsprogrammet, som de internt har døpt til «Retura-akademiet».

Fakta Retura-akademiet

– Kan øke bedriftens lønnsomhet

Professor Nils Høgevold er foreleser i Key Account Management på programmet. Han kan fortelle at han bruker mye tid på research i forkant av semestrene.

– Hvis jeg ikke er kjent med en bransje eller en bedrift på forhånd, bruker jeg litt tid på å sette meg inn i dette. Slik kan jeg gjøre undervisningen så aktuell og nært studentens virkelighet som mulig. Eksemplene og oppgavene vi bruker er derfor ofte hentet fra bedriften selv.

Foreleseren, som er blitt en favoritt blant studentene, er ikke i tvil om hva han vil anbefale andre bedrifter som vurderer det samme: 

– Dagens arbeidsmarked utvikler seg i et utrolig raskt tempo, og krav til riktig kompetanse øker. Forutsatt at man investerer i utdanning på riktig måte, så mener jeg dette er noe de fleste burde gjøre. Et kompetanseløft har som regel positiv effekt både på medarbeidernes motivasjon og bedriftens lønnsomhet.

– Gjør det lettere å samarbeide

Foto av Harald Johnsen.
– For å henge med i tiden, måtte vi gå fra å være selgere til å bli rådgivere. Det hadde vi for lite intern kompetanse på, forteller daglig leder Harald Johnsen.

Markedssjef Ekern deltar nå i den første av foreløpig tre puljer i utdanningsprogrammet. Tross sene kvelder og eksamensnerver, er hun glad for å være tilbake på skolebenken igjen.

– Jeg har besøkt alle våre 24 kontorer, og akademiet ble nevnt i positiv forstand hos samtlige.

– Jeg lærer ting jeg kan ta i bruk på jobb allerede dagen etterpå. Samtidig blir jeg utfordret til å tenke annerledes rundt våre prosess- og arbeidsmetoder. I tillegg har vi fått et felles språk vi ikke hadde tidligere, som gjør det lettere å samarbeide og ha diskusjoner på tvers av avdelinger, forteller Ekern.

Hun får støtte av daglig leder:

– Jeg har besøkt alle våre 24 kontorer, og akademiet ble nevnt i positiv forstand hos samtlige. I tillegg til det faglige, virker det å ha skapt en fellesskapsfølelse. Det var en litt uventet, men positiv effekt ved programmet, forteller Johnsen.

– Derfor håper og tror jeg at dette vil gjøre at ansatte har lyst til å bli hos oss lenger. Det vil i så fall gi en veldig stor verdi for oss, legger han til.

– Gå egen bedrift etter i sømmene

For de som er nysgjerrige på videreutdanning, har Gerda M. Sørli Brechan, som jobber med skreddersydde programmer ved Kristiania, noen gode tips. 

– Gjør en undersøkelse av hvordan kompetansebehovet i din bransje vil være fremover, og så går du din egen bedrift litt etter i sømmene. Hvilken kompetanse er avgjørende for at virksomheten skal nå sine strategiske mål og ikke bli forbikjørt av konkurrenter?

Hvilken kompetanse er avgjørende for at din virksomhet skal nå sine strategiske mål og ikke bli forbikjørt av konkurrenter?

– Hvis du som ansatt ser at dette er et behov, ta det opp med din leder og forklar hvordan du mener det vil gi verdi til bedriften. Hvis du har gode argumenter, kan det godt hende du får gjennomslag, konkluderer hun. 

Er det behov for faglig påfyll, for eksempel innenfor digitalisering eller bærekraft? Da kan et utdanningsprogram være aktuelt, forklarer Sørli Brechan, som også oppfordrer arbeidstakere til å ta dette opp med sine ledere.