Utenfor et av kristianias kvartaler.

– Morten Irgens har vært en veldig viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle Kristiania som utdannings- og forskningsinstitusjon. Han er en visjonær leder som har bidratt til å flytte Kristiania nærmere vår ambisjon om å bli universitet. Jeg har satt stor pris på samarbeidet med ham. Vi vil savne ham, og jeg ønsker ham lykke til videre på OsloMet, som vi for øvrig har et tett forhold til, sier rektor Trine J. Meza. 

Prosessen med å lyse ut stillingen som prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er i gang, og utlysningen vil komme før sommeren. 

Tilbake til OsloMet

Morten Irgens har vært ved Kristiania siden 2019. Da kom han fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet.

Det er personlige årsaker til at han nå går tilbake til OsloMet.

Han vil fortsette i en 20 prosent stilling på Kristiania en stund fremover.