Helene ser inn i kamera med smil. Hun står foran et åpent atrium som er hvitt.
Helene Sætersdal tar fatt på fire nye år som dekan på Kristiania. Foto: Jonathan Arvid Quintero

Helene Sætersdal er dosent i fagområdet Human Resources, og har vært dekan på School of Communication, Leadership, and Marketing siden 2019. Nå er åremålet fornyet med fire nye år.

– Jeg er veldig glad for å ha med Helene Sætersdal videre i utviklingen av Kristiania. Under hennes ledelse har School of Communication, Leadership og Marketing utviklet seg betydelig, og avdelingen har utdanninger fra bachelor- til doktorgradsnivå. Dette er svært viktig for Kristianias universitetsambisjon. Avdelingen har også svært fornøyde studenter, sier rektor Trine J. Meza.

Kristiania skal bli arbeidslivsuniversitet

Sætersdal har vært ansatt ved Kristiania siden 2000, og har forut for dekanstillingen vært instituttleder, fungerende prorektor for utdanning og vitenskapelig ansatt.

– Jeg har jobbet i Kristiania i mange år og vært med på utviklingen fra vi var en liten høyskole. Jeg har en sterk tilknytning og kjærlighet til arbeidsplassen min. De neste fire årene vil School of Communication, Leadership, and Marketing bistå i at Kristiania når sitt mål om å bli arbeidslivsuniversitet, sier Helene Sætersdal.

Hun forteller at det i perioden siden 2019 har vært kontinuerlige endringer.

– Samtlige av de fagansatte har nedlagt et arbeid langt over det vi kan forvente. Vi vil fortsatt endre og utvikle oss, men også høste fruktene av det arbeidet vi allerede har gjennomført, sier dekanen.

To ansatte, Faltin og Kristin portrettbilder.
Sætersdal skal fortsette å styrke arbeidslivsrelevansen og forskningen på Kristiania sammen med prodekaner Faltin Karlsen og Kristin Arnesen. Foto: Kristiania

Skal øke arbeidslivsrelevansen og styrke forskningen

– Jeg ser frem til å fortsette å jobbe med å øke arbeidslivsrelevansen, fortsette arbeidet mot å skape fremragende utdanninger, styrke forskningen, øke internasjonalisering og ikke minst å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og å være en attraktiv arbeidsplass. Det er så mange dyktige og gode kollegaer på Kristiania som jeg gleder meg til å fortsette å arbeide med i samarbeid med prodekan for utdanning Kristin Arnesen og prodekan for forskning Faltin Karlsen, sier Sætersdal.

Om Helene Ingeborg Sætersdal

  • Dosent i fagområdet Human Resources.
  • Dekan på School of Communication, Leadership, and Marketing på Høyskolen Kristiania siden 2019.
  • Prorektor for utdanning, 2020
  • Instituttleder, Institutt for ledelse organisasjon
  • Høyskolen Kristiania, 2014 - 2019
  • Instituttleder, Institutt for ledelse og organisasjon Campus Kristiania, 2012 - 2014
  • Faglig studieleder
  • Campus Kristiania, Markedshøyskolen, 2010 - 2012
  • Pedagogisk leder, OMH Business School, Ernst G Mortensen Stiftelse, 2004 - 2007