Foto av Hege foran en huske.
Hege (35) er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Nå tar hun bachelor i spesialpedagogikk på nett: – Engasjement er ikke nok. Jeg ville ha teoriene og kunnskapen bak, forteller hun.Foto: Kristiania

Hege Johansen har jobbet som barne- og ungdomsarbeider helt siden hun gikk ut av videregående for 16 år siden. Hun har alltid hatt en ambisjon om å ta videreutdanning, men årene kom og gikk uten at Hege søkte studieplass. I fjor vår tok hun endelig beslutningen om å studere spesialpedagogikk på nett.

Motivasjonen for å velge nettopp spesialpedagogikk er veldig klar:

– Jeg har blitt oppfordret til å bli lærer, jeg har blitt oppfordret til å bli barnehagelærer – men jeg vil bruke tiden min til å hjelpe dem som trenger mest hjelp. I mine år som barne- og ungdomsarbeider har jeg sett at behovet er veldig stort. Ungene trenger en advokat, og de trenger noen som tør å si ifra. Det har vært en pådriver for min del, forteller Hege.

Savnet spesialpedagogisk faglighet

Foto av Hege som sitter ved et bord på en lekeplass.
– Jeg vil bruke tiden min til å hjelpe dem som trenger mest hjelp. I mine år som barne- og ungdomsarbeider har jeg sett at behovet er veldig stort. Ungene trenger noen som tør å si ifra, forteller Hege.Foto: Kristiania

I arbeidet med barn og unge har Hege savnet spesialisert kunnskap og kompetanse i møte med enkelte arbeidsoppgaver.

– Jeg har alltid fått spesialpedagogisk ansvar i jobben, og trivdes med det. Samtidig vil en barne- og ungdomsarbeider som meg kun tippe vektskålen litt. Jeg har ikke den nødvendige kunnskapen, jeg har bare engasjementet for å fylle rollen, forteller Hege Johansen, som nå er i gang med en bachelor i spesialpedagogikk på nett.

– Jeg ville ha faglig tyngde.

Det er veldig mange mennesker i vårt samfunn som har behov for ekstra tilrettelegging.

I utdanningen lærer hun om ulike læringsvansker og hvordan vi som samfunn kan legge best til rette for læring, slik at alle blir sett og møtt på sine behov.

– Spesialpedagogisk kompetanse er viktig og nødvendig. Det er veldig mange mennesker i vårt samfunn som har behov for ekstra tilrettelegging. Som trenger at noen ser dem, ser deres behov, og har kunnskap om det. Det er viktig i institusjonene, i skoler, barnehager og fritidsklubber, utdyper Hege.

– Alt vi har lært føles relevant

Nettstudenten er godt fornøyd med emnene så langt, og opplever utdanningen som aktuell og relevant.

– Alt vi har lært føles relevant. Bachelorprogrammet er lagt opp slik at alt vi lærer, bygger på hverandre og utfyller hverandre.

Alt på studiet oppleves som veldig aktuelt for meg.

Hege forteller at studiet starter med det historiske grunnlaget og en innføring i hjernens oppbygning og funksjon. Det er viktig å forstå hvordan læring og utvikling skjer i hjernen, da det er viktig å vite hvor og hvordan vanskene oppstår .

– Vi som skal legge til rette for læring og utvikling må også kunne stille kritiske spørsmål til nye hjelpemidler som fremmes på markedet. Akkurat nå holder vi på med rådgivning, som er fjerde emne i bacheloren, forklarer hun.

– Jeg vil si at det er veldig relevant. Alt på studiet oppleves som veldig aktuelt for meg.

Spesialpedagogikk Hege Kristin Johansen 5 kristiania.jpg
– Hverdagen som nettstudent og mor til små barn er veldig mye mer harmonisk nå enn da jeg var i jobb. Som nettstudent har du friheten til å studere når du vil, der du vil, sier Hege.Foto: Kristiania

Får god tilbakemelding og anledning til å rette opp

Før hun skulle sende inn det første arbeidskravet var hun litt nervøs, men hun oppdaget fort at det ikke var noe å grue seg til.

– Du får tilbakemelding på det du gjør, og du får anledning til å rette opp dersom du har begått en feil.

Hege erfarte også ut at hun hadde god praktisk kjennskap til en del av stoffet fra før.

– Hvis du er som meg og har jobbet noen år som barne- og ungdomsarbeider, vil teorien og pensumet neppe oppleves som ny og skremmende. Dette kan du i praksis, nå får du teorien bak.

Et mer harmonisk familieliv med nettstudier

Hege opplever at nettstudiene gir henne mye, og vil anbefale andre som jobber med barn og unge å ta en titt på studietilbudet.

– Det finnes også enkeltemner og årsstudium du kan ta innen spesialpedagogikk. Du er ikke nødt til å forplikte deg til å ta en hel bachelorgrad. Som barnehageassistent, for eksempel, kan du få spesialpedagogiske oppgaver i din arbeidshverdag. Da kan det være godt å fylle på med kunnskap for å stå stødigere i jobben, og lære mer om vanskene du tilrettelegger for. Kompetansen du får, gir deg veldig mye. Både i form av motivasjon og faglige ressurser.

Som nettstudent har du friheten til å studere når du vil, der du vil.

Å balansere familielivet med studiene er veldig greit, forteller Hege.

– Hverdagen som nettstudent og mor til små barn er veldig mye mer harmonisk nå enn da jeg var i jobb. Som nettstudent har du friheten til å studere når du vil, der du vil. Dermed kan du sove litt lenger om morgenen, ha lange frokoster med ungene, levere litt seinere på dagen og studere om kvelden når ungene har lagt seg. Det gir en veldig frihet.

Hvordan foregår forelesningene? Hvordan er foreleserne?

– Foreleserne er veldig engasjerte i faget sitt. Du merker at de brenner for dette. Forelesningene er konkrete, korte videosnutter med gode, lett gjenkjennelige eksempler. Forelesningene sammenfatter pensum veldig godt. Foreleserne bruker ofte et mer forståelig språk enn du finner i pensumbøkene. Videoene er tekstet også. Det blir veldig tydelig. Helt suverent!

Mange muligheter med spesialpedagogikk

Hege er ikke sikker på hvor hun kommer til å havne etter utdanningen, men kunne tenke seg praksis i PPT eller en spesialrettet behandlingsinstitusjon. Mulighetene er mange.

– Det er et veldig behov for denne kompetansen. Man blir attraktiv på arbeidsmarkedet. Jeg har ikke bestemt meg for akkurat hvor jeg ønsker å ende opp etter utdanningen, men jeg vet at jeg vil inn i et bredere kompetansefelt med spesialpedagogisk arbeid.

ÅR spesialpedagogikk + se alle nettstudier