Lene Pettersen, Ketil Raknes og Bente Kalsnes blir involvert i både nytt masterprogram og relansering av ny podkast. Foto: Anders Nilsen

Etter år med utvikling er det endelig duket for lanseringen av Master i digital journalistikk – et studieprogram mediebransjen selv har etterspurt. Mastergraden blir tilgjengelig som heltids- og deltidsstudie fra høsten 2023, og egner seg like godt for ferske journalistspirer som for ansatte som har vært i bransjen i noen år. 

Det er Gunhild Ring Olsen som blir studieprogramleder for det nye studiet – et prosjekt hun har jobbet med siden 2021 og utviklet i nært samarbeid med mediehus og akademikere. 

– Vårt inntrykk er at ingen andre eksisterende mastergrader går i dybden på for eksempel datajournalistikk, digital kildekritikk, algoritmer og etikk, digital visualisering og innovasjon, forteller Ring Olsen til M24 og fortsetter: 

– Jeg har ringt rundt til både bransjefolk og akademikere og spurt hva behovene deres er, og vi lanserer denne utdanningen fordi det var behov for det. 

Gunhild Ring Olsen er studieprogramleder for nyheten Master i digital journalistikk. Foto: Kristiania.

I dag stilles det nemlig stadig høyere krav til journalister og kommunikasjonsarbeidere når det kommer til digitalisering.

Undersøkelser viser at mediebransjen har et økende behov for journalister med kunnskap innen områder som digital research og presentasjon, kildekritikk, sosiale medier og journalistikkens rolle i samfunnet.

Master i digital journalistikk vil bli en etterspurt løsning på nettopp disse behovene. 

Studentene vil jobbe i skjæringspunktet mellom digital teknologi og kommunikasjon, noe som gir dem kompetansen de trenger innen digital kildekritikk, historiefortelling og innovasjon.

Master i digital journalistikk vil derimot også ivareta klassiske teoretiske disipliner, noe mediebransjen også er opptatt av at skal videreføres.  

Dagsorden på agendaen

Relevans til arbeidslivet står sentralt, og mastergraden er derfor utviklet i tett samarbeid med mediebransjen for å bli et så bransjenært studie som mulig. 

Studiet vil blant annet få journalister og redaktører som gjesteforelesere i de fleste emner, og studentene vil lære de digitale ferdighetene som trengs for å lage journalistikk som fenger, avslører og setter dagsorden.

Noen av bransjens fremste på området, inkludert tidligere rektor på Kristiania Arne H. Krumsvik, vil bli forelesere på studiet. Det vil også Bente Kalsnes og Lene Pettersen bli, samt instituttleder Ketil Raknes fra Institutt for kommunikasjon.

Også Anders Nilsen, Jens Barland og Steen Steensen vil undervise i den nye mastergraden.

Alle vil jobbe tett med studentene for å gi dem verktøyene de trenger for å utføre sine fremtidige jobber i en digitalisert mediehverdag. 

Noe som også er relatert til studielanseringen er at Kalsnes, Pettersen og Raknes har relansert den populære podkasten Dagsorden.

Her får lytterne høre om dagsaktuelle caser av trio som er blant de beste på kommunikasjon og journalistikk. 

I den nyeste episoden av Dagsorden diskuterer de blant fordeler og utfordringer relatert til AI-teknologien alle snakker om for tiden, nemlig ChatGPT – et tema som er høyst relevant for både studenter og ansatte innenfor journalistikk og kommunikasjon.

Interessert i å lære mer om det nye studiet?