Foto av murfasade.
Universitets- og høyskolesektoren melder om en nedgang i antall søkere for 2022 på 12,4 prosent, men ved Høyskolen Kristiania har en økning fra rekordåret 2021.Foto: Høyskolen Kristiania

Rektor ved Kristiania, Arne H. Krumsvik, er svært fornøyd med årets søkertall.  

– Når de fleste går tilbake, og Kristiania går litt fram, så betyr dette at vi styrker vår posisjon betydelig. Det gjør oss både glade og ydmyke. Vi har doblet antall studenter de siste fire årene, og formelen som fungerer er å sette studenten i sentrum, sier Krumsvik. 

Stor økning på nett og fagskole 

  • Antall nye nettstudenter ved Kristiania øker med hele 35 prosent fra fjoråret, fra henholdsvis 1499 søkere i fjor, til 2025 søkere hittil i år.  
  • Fagskolen Kristiania sine nettstudier har også et oppsving på 9,85 prosent, fra 1533 søkere i 2021 til 1684 søkere i år.  
  • De stedbaserte fagskolestudiene øker med 4,5 prosent, fra 1931 i år mot 1848 søkere i fjor.  

Rektor ved Fagskolen Kristiania, Annelise Kiønig, gleder seg også stort over alle de som har søkt seg hit.  

Fagskolen har hatt stor vekst de siste årene, og det er derfor veldig positivt at søkertallene fortsetter å øke. Høyere yrkesfaglig utdanning har fått en svært viktig rolle i utdanningssystemet, og gjennom et bredt studietilbud av både sted og nettbaserte studier har Fagskolen Kristiania posisjonert seg som en av de ledende fagskolene i landet, sier Kiønig.

Fakta søkerrekord

Fortsatt mulig å søke 

Kristiania har rullerende opptak helt frem til 1. september, så lenge det fortsatt er ledige plasser på ønsket studium. Kristiania har til sammen 5731 studieplasser for høsten 2022. 

Kristiania holder den positive trenden vi har hatt under pandemien, og vi har sterke søkertall sammenlignet med de offentlige. Både til de nettbaserte og de stedbaserte studiene våre opplever vi en økning i antall søkere. Vi forventer flere søkere utover sommeren, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Kristiania, Stein-Oddvar Evensen.  

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Book en gratis og uforpliktende veiledningssamtale! Her vil du kunne snakke med en av våre dyktige studentambassadører. De er studenter selv, og har god kjennskap til våre studier, opptaksprosessen, frister og det å være student hos oss.
Snakk med en student!