Foto av magasinforside på utstilling.
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland
Plakat med teksten: Most artist are women, but men's art sells!
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Temaet for dette magasinet er «trender som former framtiden. Utgaven på 92 sider ser fram i tid innenfor teknologi, bioteknologi, gamification, kunstig intelligens, framtidas arbeidsliv og digital detox.

Seniorrådgiver og prosjektleder for magasinustillingen på Fjerdingen, Tove Rømo Grande, forteller stolt: 

– Med utstillingen utforsket vi nye måter å møte og få tilgang til forskning på. Det å kunne få innblikk i ny kunnskap uten at du helt har planlagt det, men som likevel er relevant for studiene eller jobben du gjør, kan gi folk nye ideer og inspirasjon. Utstillingen fungerte samtidig som en inngangsport til artiklene i temamagasinet og forskningen som ligger bak, og dermed et utsnitt av Kristianias forskning og kunnskapsutvikling, sier Grande.

Audun Farbrot, fagsjef for forskningskommunikasjon ved Kristiania, legger til:

– Biblioteket er en fantastisk arena for forskningskommunikasjon og kunnskapsdeling. Her står vi bokstavelig talt midt i kunnskapskilden, og kan skape aha-opplevelser som gjør folk nysgjerrige og også litt klokere, sier Farbrot. 

Ifølge universitetsbibliotekar Hilah Geer fikk biblioteket mulighet til å fremme sin rolle gjennom denne utstillingen. – Det er vi som tilgjengeliggjør de vitenskapelige publikasjonene som står bak kunnskapen formidlet i Kunnskaps KristianiaSom Audun sier, biblioteket er kunnskapskilden. Biblioteket vil være stedet folk tenker på når de vil gå i dybden etter de først blir engasjert i forskning og utvikling ved Kristiania, avslutter Geer. 

imagena1v9.jpg
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Ny teknologi avslører grønnvaskede klær

Plakat med tekst: Seks grunner til at det er lurt å gjøre selgeren tilfreds
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Klarer du å se hvilken av disse to manikengene som har på seg klimavennlige klær? Med den nyeste teknologien kan vi som forbrukere gå etter moteindustrien sine verstinger og ta mer bevisste, klimavennlige valg.

Med blokkjedeteknologi kan forbrukerne få detaljert informasjon om veien fra råvare til at klærne er tilgjengelig i butikkene. Denne type teknologi er et digital redskap som kan spore dataen om et produkt igjennom alle ledd i verdikjeden via QR-koder på prislappen. «Dette kan gi fordeler i form av økt tilit for aktører innen moteindustrien som benytter denne teknologien» Skriver professor Asle Fagerstrøm.

Flest kunstnere er kvinner, men menns kunst selger

Mesteparten av dagens kunstere i Norge er kvinner, men allikevel er det 80 prosent av kunsten til menn som selger mest. Hvorfor er det slik? Kvinner har ikke på lik linje som menn muligheten til å stille ut eller selge sin kunst, mens menn har ti ganger større sjanse for å stille ut og selge sin.

– Dette kan ha bakgrunn i historien, siden hvis kunden finner ut at kvinner har laget kunsten, faller verdien til verket. I historien har også kvinner byttet signaturen på verket sitt for å selge det for mer penger. I samfunnet i dag er forstsatt store forskjeller mellom kvinner og menn i kunstmiljøet, og Gender in Norwegian Art (GINA) jobber for at det skal bli mer likestilling mellom kvinnlige og mannlige kunstnere, ved å promotere flere kvinner sitt arbeid, skriver førsteamanuensis Espen Sjøberg og forskningsassistent Raquel Wilner.

3D-grafikkens fremtid.jpg
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Fremtiden til 3D-grafikken

I dag er det ingen grenser for hva 3D-grafikken kan være med på å skape, utviklingen av denne type teknologi er et samspill med behovet for detaljerte 3D-modeller i dataspill, filmer og visualisering.

I dag anvendes 3D-grafikk i det meste av film, TV-serier, dataspill og mye annet. Behovet innen 3D-bransjen er noe som forandres hele tiden, i dag er det et større behov for realisme av det som produseres. Dette kan gjelde for alt fra bibloteker til interiør bransjen, og mye mer. Den teknologiske utviklingen av bedre maskinvare, effektivisering av programvare og tilgjengligheten av ressursene vil endre og effektivisere måten 3D-teknologien vil videre utvikles, dette kan være med på å stille krav til realisme og kvaliteten på 3D-grafikken i årene fremover.

Seks grunner til å gjøre selger tilfreds

Hvis du som kunde gjør selgeren fornøyd, oppnår du et bedre samarbeid, økt engasjement og færre konflikter.

– En tilfreds selger bidrar til langsiktighet i kundeforholdet. Selgeren vil bruke mer tid på kunden i stedet for å jakte nye kunder og investere i vedlikehold og utvikling av relasjonen til deg, skriver Kristiania-professorene Gøran Svensson og Nils Høgevold.

Ved at du behandler selger med respekt og ser situasjoner igjennom deres øyne, er det mulig at du får en bedre holdning fra selgeren og dermed blir du en vinner, siden selger vil da yte sitt beste i sammarbeidsprossesen. Her finner du tips til hvordan du som kunde kan gjøre samarbeidet til en lek.

bestemor og VR bredde.jpg
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Når bestemor blir spillavhengig

Plakat med teksten: Oppmerksomheten glipper når mobilen bipper
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Eldreomsorgen må ta innover seg at det er flere eldre som sliter med spilleproblemer. Gaming kan være både sosialt og lærerikt, men det som ofte blir snakket om når det kommer til problemer med gaming er den yngre generesjonen. Men dette er et problem som finnes på tvers av generasjonene, og dette kan få utslag når spillene handler om økonomi. Dette kan skape problemer for pårørende og hjelpeaparatet, og kan gi dem et større ansvar for hvordan de forvalter mulighetene og farene.

Statistikken viser at befolkningen bruker en økende andel av sin tid i digitale rom, men i forskingen prioriteres yngere generasjoner fremfor de eldre. Hva kan vi gjøre for å forbedre eldreomsorgen?

Oppmerksomheten glipper når mobilen bipper

Mobilen er blitt en bestevenn og stripene øverst i høyre hjørne bekrefet mer eller mindre konstant oppkobling. Vi er alltid parat og tilgjenlige, med nye oppdateringer og nyheter som utvikles hele tiden for å forbedre tilgjengligheten vår. Men hvordan påvirker dette oss? Hvor lett blir du distrahert?

På utstilligen kan du ta en test om du klarer å lese en bok mens det kommer flere forstyrrelser. Flere undersøkelser forteller at unge leser mindre og at de færreste av dem leser hele bøker, denne forskningen handler om lesevaner i endring som følge av digitaliseringen i samfunnet. Alle er vi en del av dette drømmer kanskje om en digital detox i ny og ne.

VR-teknologi og bruken

Plakat med teksten: Skal bidra til ny og sjelden innsikt i norsk influenser-industri
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

– For at VR-teknologi skal bli populært må opplevelsene og brukervennligheten bli bedre.» Skriver førstemanuensis Kjetil Raaen og førstemanuensis Ragnhild Eg.

Denne teknologien er ofte ikke tatt ibruk av de fleste, i en undersøkelse fra Kristiania så er det kun 20% som har brukt VR-teknologi og av disse er det kun seks som har brukt teknologien mer enn en gang i uken. Teknologien er i stadig utvikling og blir stadig bedre. Dette kan føre til at både yngre og eldre tar i bruk teknologien, ettersom det er ofte de yngste som bruker teknologien. For at flere skal ta i bruk teknologien må utstyres oppfattes som enkelt å ta i bruk og bli mer komfertabelt.

    Påvirkes du av influensere?

    Flere kommersielle aktører anerkjenner influensere for deres evne til å påvirke et større publikum, samtidig er det uenighet om hvordan influensere kan måles i kommersiell verdi. De fleste influensere er unge kvinner som tar i bruk sine egne medieplattformer til å publisere kommersielt innhold.

    I Norge har influenserindustrien vært i rask vekst og omsetter årlig for millioner av kroner. Klikk og likes betyr også stor sosial valuta for de bedriftene som velger å ta i bruk influensere som promotører for deres merkevarer. Hvor ofte påvirkes du?

    Alt dette er bare noe av det du kan lese i det nye nummeret av Kunnskap Kristianias. Flere av artiklene vil også publiseres på Kunnskap Kristianias egne nettsider.

    Kunnskap Kristiania + Forskning Dobbel Content