Studenter sitter langs rekker med pulter og studerer. Pultene er satt sammen til lange rader og er plassert slik at de går utover fra et sentrum.
Nå skal det forskes på hvordan pandemien endret undervisningen og hva dette har krevd av de som underviser på universitets- og høyskolenivå. Foto: Pixabay

Forskningsprosjektet har foreløpig fått tittelen: Utveksling av erfaringer mellom de som underviser på universitets- og høyskolenivå under koronapandemien, og hvilken innvirkning pandemien har hatt på de ansatte.

Pedagogiske utfordringer

Erfaringer fra Slovakia og Norge skal hentes inn og sammenstilles. Målet er å få økt kompetanse om de pedagogiske utfordringene pandemien har gitt. Samtidig ønsker man å få et tettere samarbeid mellom Matej Bel Universitetet i Slovakia og Høyskolen Kristiania.

En person sitter med en bærbar PC på et bord. På PCen ser man bilder av flere personer. Det foregår en videokonferanse.
Nye undervisningsformer har gitt nye utfordringer til de som underviser.

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i at det er viktig å reagere raskt i perioder med store endringer, som under pandemien. Universiteter og høyskoler som klarer å gjennomføre nødvendige endringer blir mer konkurransedyktige, og studentene kommer videre i studiene sine. Nå ønsker man å se nærmere på hva dette har betydd for de som underviser, og deres hverdag.

Felles erfaringer

Det mangler data om hva disse endringene har betydd for undervisningshverdagen. I dette forskningsprosjektet ønsker man å identifisere felles utfordringer, dele erfaringer om hva som har vært de beste metodene og se på om man kan lage felles strategier for forbedringer. Samtidig skal man se mer på hvilken arbeidsbelastning dette har gitt de som underviser på universitets- og høyskolenivå.

Bilateralt samarbeid

Prosjektet er et bilateralt samarbeid mellom våre to institusjoner. Det gir Høyskolen Kristiania og Matej Bel University mulighet til å få et tettere samarbeid mellom Norge og Slovakia. Samtidig kan man utveksle erfaringer, både innenfor pedagogisk arbeid og andre områder.

Finansiering

Prosjektet har en total ramme på 28 755 euro, som tilsvarer nesten 290 000 norske kroner, og varer frem til august 2022. Prosjektet får midler fra EEA Grants som finansieres av Island, Lichenstein og Norge. EEA Grants har som mål å styrke relasjonene mellom Island, Lichtenstein og Norge, og land i Europa i tillegg til å bidra til et likere Europa både sosialt og økonomisk. 

Deltakere

Forskningsprosjektet ledes av amanuensis Andrea Seberini fra Matej Bel University i Slovakia.

Fra Høyskolen Kristiania deltar Miroslava Tokovska (førsteamanuensis), Anette Sørensen (høyskolelektor) og Lars Erik Braaum (høyskolelektor), alle fra School of Health Sciences.

Kontaktperson ved Høyskolen Kristiania er Miroslava Tokovska.

To menn som står og forklarer et animert bilde som vises på storskjerm.

Forskning ved Høyskolen Kristiania

Vil du vite mer om vår forskning?
Ta en titt på våre forskningssider!