Foto av studenter som spaserer lans en bilvei i en by
Som student er det mye å sette seg inn, blant annet Lånekassen sine ordninger!Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Skal du studere? Da skal du sannsynligvis også ha studielån. De aller fleste som studerer tar opp et slikt lån, og det er kanskje den lureste investeringen du kan gjøre. Med studielån får du mer frihet til å studere akkurat det du vil, og du får et lån med svært gode vilkår.

Som ny student er det mye å holde styr på. Derfor har vi laget denne oversikten over alle dine rettigheter som kunde hos Lånekassen, og hvilke ekstrastipend du kanskje kan ha krav på.

Kristiania-studenter får lån

Som fulltidsstudent (det vil si at du tar 30 studiepoeng eller mer) ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, har du rett på både lån og stipend fra Lånekassen. Enkelte utdanninger har forskjellige priser, og vi anbefaler at du sjekker det konkrete beløpet på utdanningssidene våre. Du behøver imidlertid ikke å ha spart opp denne summen for å studere hos oss – Lånekassen dekker nemlig både lån og stipend gjennom hele utdanningsforløpet! Du behøver heller ikke å sende inn en ekstra søknad hos Lånekassen for å få dette innvilget.

Det tradisjonelle studielånet heter egenglig Lånekassens basislån, og hvor mye du kan få i lån skal justeres jevnlig. Hvis du fullfører utdanningen din innen forventet tid, blir 40 prosent av lånet omgjort til stipend. Det skal du altså ikke betale tilbake til Lånekassen!

Det finnes også en del andre lån og muligheter – her er en oversikt. 

Tilleggslån

Foto av en gruppe studenter som gjør seg klar til forelesning.
Alle fulltidsstudenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har krav på fullt lån fra Lånekassen.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Er du over 30 år, har du rett til å få innvilget et tilleggslån. Det årlige maksimalbeløpet gjelder hvis du er fulltidsstudent, men hvis du studerer på deltid, har du fremdeles rett på et redusert beløp. Når du søker om vanlig lån og stipend fra Lånekassen, vil du få spørsmål om dette tilleggslånet, og derfor behøver du ikke å sende inn en ekstra søknad. Les mer om tilleggslånet her. 

Studenter med barn

Har du barn eller barn på vei, har du også rett på et høyere lån og stipend. Lånekassen tilbyr et foreldrestipend for de som får barn mens de studerer, og et barnestipend og tilleggslån for de som har barn under 16 år.

Obs: Dette kan ikke kombineres med tilleggslånet du får om du er over 30 år, og summen varierer avhengig av hvor mange barn du har, og om du studerer deltid eller fulltid. Les mer om denne ordningen her.  

Nedsatt funksjonsevne 

Hvis du har en nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, har du rett på et tilleggsstipend. Dette gjelder både for heltids- og deltidsstudenter, men summen er noe redusert om du tar færre studiepoeng. Denne ordninger krever at du sender inn en ekstra søknad, i tillegg til hovedsøknaden for lån og stipend. Les mer om tilleggsstipendet her og send inn søknad her. 

Sykestipend 

Blir du syk i mer enn 14 dager under utdanningen, kan du søke om et sykestipend, som forutsetter at du allerede har fått innvilget et lån og stipend.

Det stilles flere krav for å få innvilget dette stipendet, blant annet må du ha godkjent legeattest. Dette gjelder også hvis du blir syk under eksamen og derfor ikke kan delta. Det maksimale sykestipendet kan dekke fire måneder og 15 dager av utdanningen din, og du kan lese mer om betingelsene her.   

Utveksling 

Hvis du planlegger å dra på utveksling utenfor Norden, har du også rett på et høyere lån og stipend i denne tidsperioden. Dette krever at utvekslingen har blitt godkjent som en del av utdanningen din, og et par læresteder krever at du sender inn denne dokumentasjon sammen med søknaden din.

Det finnes tre ulike støtteordninger for deg som skal på utveksling ved et utenlandsk universitet eller høyskole: Basislån, reisestøtte og skolepenger, hvis du skal betale det. Les mer om dette her. 

Foto av to studenter som sitter foran en pc

Lurer du på hva du skal studere?

Unntak 

Det finnes enkelte unntak som kan påvirke støtten du har rett på fra Lånekassen, blant annet hvor høy inntekt og formue du har, og om du velger å bo hos foreldrene dine gjennom studieløpet. Det finnes også en grense på totalt åtte år som fulltidsstudent, hvor du kan benytte deg av Lånekassen sine tilbud. For å få basislånet ditt omgjort til stipend etter endt utdanning, krever Lånekassen at du har fullført hele studieløpet ditt. Les mer om dette her.  

Inntekt og formue 

Har du en jobb ved siden av studiet og tjener over 195 295 i året (tall for 2022), kan det påvirke summen du har krav på fra Lånekassen. Det samme gjelder om du har en viss formue. Inntektsgrensen gjelder ikke for studieåret, men for kalenderåret. Hvis inntekten din overstiger dette beløpet, mister du ikke hele stipendet ditt, men det blir redusert gradivs etter hvor høy inntekten har vært. Les mer om inntekt og formue her. 

Nye ordninger 

Det dukker stadig opp nye støtteordninger for studenter, og beløpene har en tendens til å forandre seg litt hvert år. Vi anbefaler derfor at du holder deg oppdatert på Lånekassen sine nettsider og tar kontakt med dem om du har spørsmål knyttet til ditt utdanningsforløp.

foto av tre jente og tre gutter som ser inn i kamera og smiler

Spør en student!

Studentambassadører er studenter som kjenner Kristiania ut og inn. De kan alt om søknadsprosesser, studiene våre, og hvordan studentlivet ved Kristiania er.
Snakk med dem her!