Bilde av byggfasade til Høyskolen Kristiania.
12. oktober dag la finansminister Jan Tore Sanner frem forslag til statsbudsjettet for 2022, og Kristiania mottar 325,2 millioner kroner i støtte - 54,2 millioner mer enn i fjor.Foto: Høyskolen Kristiania

Det har vært knyttet stor spenning til dagens fremlegging av statsbudsjettet, ifølge Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania:

– Jeg er så stolt over at vi nå er tredje største mottaker blant de private utdanningsinstitusjonene. Med den enorme veksten vi har opplevd de siste årene måtte vi kunne forvente en økning. Det er ekstra gledelig at økningen knyttes til studiepoengproduksjon og antall kandidater, og at vårt systematiske arbeid med studentfrafall også gjør utslag på statsstøtten, sier Lind. 

Jeg er stolt over at vi nå mottar over 300 millioner i statsstøtte. Det er en anerkjennelse av jobben vi gjør, og bidrar til vår videre utvikling.

Bilde av dame med briller som står under en steinbue.
Administrerende direktør ved høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, gleder seg over at tilskuddet vil komme studentene til gode. Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

En formidabel økning til Kristiania

Statsbudsjettet foreslår en økning på 54,2 millioner kroner til Høyskolen Kristiania. Dette er svært positivt og reflekterer Kristianias høye aktivitetsnivå.

– Dessuten er det flott at regjeringen bevilger 150 millioner kroner til fleksibel utdanning, noe jeg oppfatter som en videreføring av tiltakene som kom under pandemien. Men at de samtidig opprettholder avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene er rart og en pussig måte å drive effektivisering på, sier prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania Christen Krogh. 

Behov for mer kvalitet

I statsbudsjettet foreslås det 50 millioner kroner til aktiv læring. Krogh mener imidlertid at det skal mer til for å oppfylle behovet for kvalitet i høyere utdanning.

– Langtidsplanens opptrapping i høyere utdanning må styrkes ytterligere, slik den avgående regjerning foreslår. Kvalitet i utdanningen er mer enn utdanningslokaler, sier Krogh.

Krogh har merket seg foreslått kutt i langtidsplanen for forskning og utvikling og er enig med resten av sektoren i at dette er uheldig.

– Samfunnet står overfor store omstillingsutfordringer, og da trenger vi mer og ikke mindre midler til forskning og innovasjon.