Foto av to studenter som jobberer på et prosjekt
Siden studiet startet i 2018 har studentene blitt attraktive i næringslivet Foto: Fredrikke Wiheden

Helt siden vi startet opp Bachelor i tjenestedesign i 2018 har studieprogramleder Ranvir Rai merket stor pågang fra arbeidslivet etter gode tjenestedesignere. I det nye programmet skal nettstudenter få ferdighetene de trenger for å møte denne etterspørselen, og kunnskap om tjenestedesign og designdrevet innovasjon er fortsatt svært ettertraktet i dagens marked, forteller Rai. 

– Ifølge SSB er opp mot 80 % av sysselsettingen i Norge tjenestebasert. Det er derfor ikke så rart at faget har blitt så populært som en problemløsnings- og innovasjonsmetodikk i Norge og verden for øvrig. I en tjenestebasert virkelighet er det essensielt å kunne jobbe brukerorientert gjennom innsiktsarbeid, brukerinvolvering og kontinuerlig prototyping og testing; slik at løsninger som utvikles treffer på avdekkede brukerbehov, fortsetter Rai 

Webinarbasert undervisning

Webinarene består av en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsoppgaver og gruppeoppgaver med veiledning. Det blir imidlertid gjort opptak av webinarer ved behov. I Canvas vil du blant annet finne emnebeskrivelse, forelesningsnotater, pensum og arbeidsoppgaver som skal gjøres.

Foto av et prosjektark med mange merkelapper på
Tjenestedesignere skaper blant annet den sømløse opplevelsen vi har på gode nettsider. Foto: Fredrikke Wiheden

Gode tjenester for folk flest  

Tjenestedesigneren skaper sømløse opplevelser for kunden på nett. Der utvikleren skaper løsningen, ser tjenestedesigneren på hele kundereisen. Dette skal resultere i gode løsninger for kundene.  

– Endring i brukerbehov, ny teknologi og bruk av originale forretningsmodeller har utvidet mulighetsrommet for mange virksomheter - både private og offentlige.  For å henge med er det imidlertid viktig å oppdatere seg på den nyeste kunnskapen innen designdrevet innovasjon. Kunnskap og ferdigheter relatert til tjenestedesign, scenarioutvikling og forretningsmodeller er dermed svært relevant for å være konkurransedyktig i tiden framover, forteller Rai 

Nettstudent på Kristiania 

De fire emnene følges i sanntid med fast progresjon. Alle studenter får tilgang til studieportalen tidlig på høsten, med påfølgende undervisning, og eksamen gjennomføres i desember og januarSeniorrådgiver ved avdeling for fleksibel og livslang læring, Jorunn Yttri, gleder seg til å ta imot nye studenter til høsten. 

– Dette er en unik mulighet for alle som ønsker fleksibiliteten ved å studere på nett. Du følger studieløpet med andre nettstudenter via vår studieportal, får god veiledning underveis, og praktiske oppgaver som gjør at du stiller med ferdighetene arbeidslivet etterspør, avslutter Yttri

hender som skriver, tegner og markerer med penner og tusjer på et stort ark.

Tjenestedesign

Bli med på å påvirke fremtidens tjenester! Tjenestedesign fra Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design er utdanningen for deg som har lyst til å designe en bedre verden.
Les mer