Åpent hvitt kontorlandskap med benker i tre
Voksen mann i sort dress og skjorte.

Hvert år bidrar Loftet med kunnskap og veiledning for studentbedrifter med kompetanse og erfaringer rundt det å etablere, finansiere og drive en bedrift. Mange av studentbedriftene ved Loftet har lave etablerings- og driftskostnader, og ofte er det ikke store midler som skal til for å ta et selskap til neste nivå!

Det nye stipendet Kristiania Pre-Seed Grants som nå lanseres er en lavterskel stimuleringsordning som skal dekke behovet for studentbedrifter i startfasen med å komme et steg videre på sin utvikling.

– Vi skal sette studentene våre i stand til å bli entreprenører og endringsagenter i arbeidslivet.

Legger til rette for vekst

Stipendet som nå blir lansert, kommer i form av et tilskudd på 10.000 kroner. Kristin Undheim, høyskolelektor og faglig studieleder på Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, forteller at det er første gang Høyskolen Kristiania etablerer en helt egen stipendordning.

Loftet tidligere har hatt ad-hoc utdelinger av stipender og midler. For to år siden var det en utdeling av «drømmestipendet» sammen med oppstartsselskapet Dreams.

Loftet har det siste året etablert et program som på en svært strukturert måte skal hjelpe studentbedrifter å utvikle en bærekraftig forretningsmodell som etterhvert kan muliggjøre vekst.​

– Vi skal sette studentene våre i stand til å bli entreprenører og endringsagenter i arbeidslivet. Denne stipendordningen er et konkret tiltak for å støtte studentbedriftene våre, sier Audun Farbrot, leder for Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon ved Kristiania.

Veldig spente

I første omgang er det planlagt en tildelingsrunde på våren og en ny tildeling mot juletider. Kristin forteller at hun synes det er fantastisk inspirerende å se studenter som brenner for bedriften sin og som jobber dag og natt for å skape noe unikt. 

– Da Kristiania Pre-Seed Grants er en helt nyetablert ordning så er vi veldig spent på mottakelsen blant studentbedriftene og på hvilke søknader som kommer inn, forteller Kristin entusiastisk.

På Loftets Instagram-konto kan du se en teaser som er lagt ut som stipendet. Det er studentbedriften Ry Designstudio​ som står for illustrasjonene til teaseren og denne artikkelen.

Det praktiske rundt tilskuddet

Stipendet kan tildeles studentbedrifter ved Kristiania etter vurdering av en kortfattet søknad på et gitt søknadsskjema. Søknadsfristen er løpende og budsjett for ordningen legges til Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon.

Stipendene utlyses rett etter påske med søknadsfrist 21. april 2021.

Tildeling gjøres av Høyskolen Kristianias rektorat etter innstilling fra en komite. Komiteen settes ned for ett år av gangen av Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon. Den skal bestå av en leder fra loftet, en representant fra en tidligere studentbedrift, samt ledere fra avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon, eller styreleder for Loftet, Kristin Undheim.

Aktuelle kandidater for stipendet er studentbedrifter som er tatt opp på Loftet, samt studentbedrifter der minst en av hovedeierne i studentbedriften studerer ved Kristiania, eller i løpet av det siste året har studert ved Kristiania. 

For å motta støtte skal midlene anvendes innen bedriftens formål, og de må konkret bidra til å utvikle bedriften på en vesentlig måte.