To unge kvinner i mørke kåper i bybakgård
Gia Clara Stenseng-Molven og Ingrid Rønningen håper på å få lansert appen i fremtiden.Foto: Haakon Dueland
Ung kvinne i hvit genser og blå jeans smiler til kamera.
Ingrid og resten av gruppen så viktigheten av å treffe målgruppen på de plattformene de allerede brukteFoto: Haakon Dueland

Studentene Gia-Clara Stenseng Molven og Ingrid Rønningen på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling og Kaja Hagen på Bachelor i Tjenestedesign fikk i fjor anledning til å jobbe tverrfaglig på en eksamensoppgave. Kavlifondet fasiliterte oppgaven og ga studentene anledning til å velge mellom åtte ulike tema.

Gruppen deres valgte psykisk helse blant unge gutter.

Målet har hele tiden vært å skape åpenhet i guttegjengen. Og ved å løse utfordringene i appen vil man også få en større forståelse for hvor viktig det er å prate om.

– Vi brukte blant annet studentenes helse- og trivselsundersøkelse som utgangspunkt. Der kom det tydelig frem at terskelen for å søke hjelp er mye høyere for gutter enn for jenter, forteller Ingrid.

– Vi tenkte at det var interessant å se på hva som var årsaken til dette, og hvordan vi kunne bidra til å senke terskelen for å oppsøke hjelp, fortsetter hun.

Studentene fikk anledning til å levere inn eksamensoppgaven i en konkurranse arrangert av Kavlifondet etter den var ferdig. Idéen deres gikk helt til topps, og åpnet for at de kunne jobbe videre med utvikling av appen.

Åpenhet gjennom spill

Målet til appen er å skape åpenhet rundt psykisk helse blant unge gutter. Studentene håper at appen kan bli en snakkis i vennegjenger, og at den kan bidra til at flere oppsøker hjelp hos psykolog eller andre tilbud.

Ung, blond dame i hvit topp og blå jeans smiler til kamera.
Etter å ha jobbet med Kaja på tjenestedesign, kunne Gia godt tenkt seg mer tverrfaglig samarbeid.Foto: Haakon Dueland

– Poenget med løsningen er å treffe gutter der de er: I den digitale verden. På den måten kan de kommunisere på plattformer de faktisk bruker i dag, forteller Ingrid.

Appen «Let’s Challenge» blir født. Her kan gutter danne lag og jobbe seg oppover i ulike nivåer av utfordringer som alle har fokus på psykisk helse. Hensikten er at de blir mer vant til å prate om psykisk helse etter hvert som de jobber seg gjennom utfordringene.

Nå kommer vi til å jobbe videre med utviklingen fremover, og gjøre en satsing på ideen vår. Vi mener dette er et viktig budskap, og har et veldig viktig formål om å skape endring.

– I tillegg er planen å få inn fagpersoner som spillerne kan chatte med underveis dersom noen temaer eller oppgaver er vanskelige. Vi håper appen gjør at det blir enklere å snakke om de vanskelige tingene, legger Gia til.

På sikt skal det også bli mulig for brukere å sende inn egenopplevde utfordringer, som kan bli en del av oppgavene man må løse i spillet.

– Hvis noen sender inn noe de har opplevd som vanskelig, så er det veldig ofte flere der ute som kan ha opplevd dette som vanskelig også. På den måten får man inn et bredt spekter av psykiske helseutfordringer man kan snakke om i fellesskap, forteller Ingrid.

Studentene presiserer at dette ikke bare er en app for de guttene som har det vanskelig, men også de som ikke nødvendigvis føler et behov for psykisk helsehjelp. 

– Målet har hele tiden vært å skape åpenhet i guttegjengen. Og ved å løse utfordringene i appen vil man også få en større forståelse for hvor viktig det er å prate om, sier Ingrid.

Får skryt av statssekretær

Å utvikle en app er både kostbart og tidkrevende, og studentene er avhengig av støtte til utvikling og finansiering før de kan lansere appen.

– Vi sitter ikke på en haug av penger. Kaja har kompetanse til å lage en prototyp, men vi trenger ytterligere kompetanse til å fortsette utviklingen av appen. Og det koster mye penger å lage en app og et spill, sier Ingrid.

Studentene presenterte nylig løsningen sin for statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse og omsorgsdepartementet (HOD), hvor hun viste stor interesse for appen ifølge studentene.

To unge jenter i vintertøy smiler.
Gia og Kaja på overrekkelsen av Kavlifondet sin pris i desember.Foto: Haakon Dueland

– Det var et fint møte med veldig positiv stemning. Vi var jo ganske spente siden dette er helt nytt for oss, og satt igjen med en god følelse, forteller Gia.

– Vi snakket i hovedsak om selve appen, hvilke utfordringer den vil inneholde, brukervennlighet og statistikken vi har tatt utgangspunkt i. Maria viste stor interesse for dette, fortsetter hun.

Foto av to jenter som smiler til kamera.

– Det vil alltid være jobb for tjenestedesignere

Innovasjon og bærekraft får mye oppmerksomhet i dette fremtidsrettede studiet.

Statssekretæren foreslo til studentene å få en faglig vurdering og oppfølging Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid eller Helsedirektoratet.

– Nå kommer vi til å jobbe videre med utviklingen fremover, og gjøre en satsing på idéen vår. Vi mener dette er et viktig budskap, og har et veldig viktig formål om å skape endring. Hvis vi får støtte fra HOD så kan vi skape den beste versjonen av ideen vår som mulig, sier Gia.

«Store gutter gråter ikke»

Studentene forteller om mye støtte og gode tilbakemeldinger, både under og etter arbeidet med appen. Men at det også har vært tøft å lære mer om psykisk helse blant gutter.

– Som en del av grunnlaget for oppgaven gjennomførte vi intervju med gutter mellom 18 og 25 år. Vi fikk både gode tilbakemeldinger og innspill til hva vi kunne ta med i appen for å gjøre den bedre. Men noe av det som ble avdekket om psykisk helse blant gutter var bare trist, forteller Gia og leser opp et sitat fra en av guttene:

«Mange er lært opp til at store gutter gråter ikke. Jeg hørte forleden en dame si at det å åpne seg bør man holde seg for gode til. Hun mente at det ikke er alt som bør offentliggjøres. Jeg er helt uenig i det.»

– Det er bare trist å høre. Det er rett og slett skikkelig vondt, sier Ingrid med et hjertesukk.

– På overflaten fokuseres det så mye på at vi skal ha det fint, og at vi bor i Norge og her har vi det så bra. Og så skal man liksom ikke prate om vår mentale helse? For mange er det allerede et stort steg å gå fra å sitte på gutterommet og ha det vanskelig, til å skulle oppsøke hjelp og sitte på kontoret til en psykolog, avslutter hun.

Nå håper studentene at «Let’s Challenge»  blir en realitet, og at appen kan bidra til at flere gutter får en kortere vei til hjelpen de fortjener.

Har du det vanskelig? 

Her er noen lavterskeltilbud hvor du kan unne deg selv litt hjelp eller trenger noen å snakke med:

 • Alarmtelefonen for barn og unge
  116 111
 • Mental Helses hjelpetelefon / Studenttelefonen
  116 123
 • Vold og overgrepslinjen
  116 006
 • Kirkens SOS (krisetelefon)
  224 00 040
 • Anonyme alkoholikere
  911 77 770
 • Rustelefonen
  08588
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser
  948 17 818
 • Politi
  112
 • Akutt selvmordsfare (nødhjelp)
  113
 • Chat:
 • Studentsamskipnaden i Oslo

Content card dobbel