Foto av Jørgen Melgaard, masterstudent på Information Systems, foto utendørs med skog i bakgrunnen.
Jørgen Melgaard (26) er snart ferdig med IT-master, men har allerede fått jobb som prosjektleder i TietoEvry.

Han er i innspurten på masteren i Information Systems - Management and Innovation, men har allerede sikret seg jobb i TietoEvry. Han skal jobbe fra kontorlokalet de har på Skøyen i Oslo, men for tiden er det hjemmekontor som gjelder.

– Jeg hadde nok jobbet mye digitalt uansett, i og med at flere av utviklerne sitter i India, og kundene er plassert ulike steder i verden, forteller Jørgen.

Etter masteren er levert skal han i gang med kurs og opplæring digitalt, sammen med andre «business graduates» over hele verden.

Gjennom opplegget skal Jørgen utvikles til å bli prosjektleder for implementering av IT-systemer for store internasjonale kunder.

Noe du lurer på?

Våre studentambassadører kan svare deg på nesten alt.

Når business møter teknologi

Teknologifirmaet som har hovedkontor i Finland, opererer i grensesnittet mellom business og teknologi. De leverer løsninger til kunder over hele verden.

– Det er et stort firma, men i min avdeling leverer vi såkalte Financial Solution Services, og kundene er hovedsakelig banker, noen av dem blant de største i verden, forteller han.

Foto av Jørgen Melgaard, student på master i Information Systems - Management and Innovation. Han sitter på hjemmekontor med PC-skjermer foran seg.
Fra leiligheten på Høvik i Bærum skal Jørgen Melgaard (26) styre store IT-prosjekter for noen av de største bankene i verden.

Prosjektene er store, og kan gjerne vare ett til to år. Som prosjektleder må han både forstå den delen av prosjektet som handler om IT, samtidig som han må snakke kundens språk når han møter dem.

– Jeg skal være ute hos kunden for å forstå deres behov. Ved å snakke med dem om det tekniske på et forståelig språk, kan jeg få den informasjonen jeg trenger, og formidle dette til det tekniske teamet.

IT-masteren han hadde ventet på

Da han var ferdig med bachelorgraden i markedsføring og salgsledelse på Kristiania, visste han hva han ville sikte seg inn mot.

– I bacheloroppgaven utforsket jeg hvordan ulike teknologiske løsninger ble tatt i bruk innenfor salg, og fant ut at jeg ville spesialisere meg inn mot det.

Det var akkurat den masteren jeg hadde ventet på. Masteren gir meg tyngre IT-kompetanse, og jeg får mulighet til å forme den etter hva som er relevant for meg.

Da masteren i Information Systems, med fordypning i Management and Innovation, ble lansert, var han ikke i tvil.

– Det var akkurat den masteren jeg hadde ventet på. Masteren gir meg tyngre IT-kompetanse, og jeg får mulighet til å forme den etter hva som er relevant for meg.

Han synes samspillet mellom IT og psykologi er interessant, og ser hvor viktig det er med en menneskelig forståelse når nye systemer skal utvikles.

– En må huske at det er mennesker som skal bruke systemene. Ved å glemme det kan en risikere å tape millioner.

Foto av Jørgen Melgaard, IT-masterstudent, på hjemmekontor.
Masterstudent Jørgen Melgaard mener det er viktig med en menneskelig forståelse når nye IT-systemer skal utvikles.

Gode forelesere

Etter fem år på Kristiania har han erfart hvor viktig det er med gode forelesere.

Jeg har hatt veldig dyktige forelesere, og for min del utgjør de 90 % av læringsutbyttet.

– Jeg har hatt veldig dyktige forelesere, og for min del utgjør de 90 % av læringsutbyttet.

Men han legger ikke skjul på at masteren også krever mye av den enkelte student.

– Studiet krever mye egeninnsats, og det er lurt å ha en tydelig plan for hva du vil med graden.

Selv har han tatt strategiske valg hele veien.

– Helt fra start har jeg valgt det jeg har interessert meg for, og det jeg vil jobbe med videre.

Fleksibel master

Han forteller at studiet er lagt opp slik at det er ett fag om gangen.

– Det er modulbasert undervisning, hvor du har fire fag hvert semester etter hverandre. Det har fungert veldig bra.

Han har både fått en faglig bredde, samtidig som han har spisset kompetanse innen visse områder.

– Jeg har vært innom alt fra Agile Management, IT governace, IT Architecture og IT security. Hvert fag er delt inn i ulike underemner, hvor du selv kan velge hva du vil skrive om i tilknytning til emnet.

Han forteller at de som tar masteren har veldig variert bakgrunn.

– Det er et tydelig behov for IT-kompetanse innen en rekke bransjer, så noen har økonomibakgrunn eller en mer teknisk bakgrunn, mens andre er som meg. Det varierer veldig.