Foto av Helge Hiram Jensen og Ketil Raknes, som sammen leder studieprogrammet Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon
Det nye bachelorstudiet Statsvitenskap og kommunikasjon ledes av Ketil Raknes og Helge Hiram Abdelnoor Jensen. Raknes har bakgrunn som statssekretær og politisk rådgiver og Jensen har en PhD i statsvitenskap.Foto: Jonatan Quintero

Politisk påvirkning har pågått like lenge som politikken selv. Makten i det norske samfunnet utøves i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og kommunikasjon. For å mestre dette feltet må du både forstå hvordan politiske beslutninger tas og hvordan du kan bruke kommunikasjon for å påvirke dem. Med en bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon får du unik kunnskap om begge deler.

Kompetent duo

Studiet ledes av en duo med både erfaringen og kunnskapen som skal til for å manøvrere det politiske landskapet. Ketil Raknes har bakgrunn som statssekretær og politisk rådgiver for SV i den rødgrønne regjeringen. Han har blant annet skrevet boken «Jakta på makta – 12 råd for effektiv påvirkning» sammen med tidligere statsråd Bård Vegar Solhjell. Raknes er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania og forsker på lobbyisters kommunikasjon.

Han leder studieprogrammet sammen med Helge Hiram Abdelnoor Jensen, som har en PhD i statsvitenskap fra European University Institute i Firenze. Jensen forsker på ikke-statlig politikk, slik som sosiale bevegelser og internasjonal folkerett, og har drevet opplysningskampanjer om deltakerdemokrati. I perioden 2005-2007 deltok han i den kontroversielle og prisbelønte skoleturneen JAM i regi av Riksutstillinger, der han trente skoleungdom i å bruke kunstneriske virkemidler til å uttrykke seg i det offentlige ordskiftet.

Bilde fra lobbyen på Stortinget
Vil du jobbe i maktens korridorer? Men en bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon får du unik kompetanse innen politikk, påvirkning og kommunikasjon.

En unik kombinasjon

Det er et voksende arbeidsmarked for den som kan både kommunikasjon og statsvitenskap. Og det er nettopp her dette studieprogrammet er helt unikt. Her blir fagfeltene kombinert, og du vil få en utdannelse som er en inngangsbillett til mange spennende jobber.

– Med en bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon kan du jobbe for private bedrifter som informasjonsrådgiver, som politisk rådgiver, lobbyist eller informasjonsrådgiver i offentlig sektor, forteller Raknes.

Du kan også jobbe med påvirkning for interesseorganisasjoner, og studiet gir god skolering for partipolitikere.

– Gjennom studiet vil du lære deg en unik kombinasjon av praktiske ferdigheter i kommunikasjon og vitenskapelig kunnskap om politikk, sier Jensen.

Foto av Ketil Raknes, studieprogramleder.
Ketil Raknes har bakgrunn som statssekretær og politisk rådgiver, og skrev boken «Jakta på makta – 12 råd for effektiv påvirkning» sammen med tidligere statsråd Bård Vegar Solhjell. Foto: Jonatan Quintero

Knytt verdifulle kontakter

– Bachelorgraden kan passe for mange. Den kan være for deg som kommer rett fra videregående og som har ambisjoner i det politiske sjiktet, eller for deg som har noen års erfaring, enten fra private bedrifter, offentlig forvaltning, partipolitikk, eller interesseorganisasjoner, forteller Raknes.

Gjennom studiet vil du tilegne deg aktuell politisk kunnskap fra forelesere med variert bakgrunn.

Du vil møte forelesere med lang fartstid innen politikk, journalistikk, PR og lobbyisme.

– Du vil møte forelesere med lang fartstid innen politikk, journalistikk, PR og lobbyisme. De gir deg et unikt innblikk i hvordan det norske samfunnet fungerer, sier Raknes.

– Ikke minst vil nettverket du utvikler gjennom studiet kunne gi deg spennende jobbmuligheter senere, legger han til.

Internasjonalt perspektiv

I tillegg til at du er godt rustet for å jobbe i Norge, forteller Raknes at studiet også er internasjonalt orientert.

– Studieprogrammet har et internasjonalt perspektiv fra første dag, med gode muligheter for å velge internasjonal studentutveksling.

Jensen trekker frem at bacheloren er lagt opp til at du som student kan velge mye selv, etter hva som passer deg best.

– Alt i alt er det lagt opp til mye fleksibilitet i studieprogrammet, så du kan skreddersy din egen utdanning etter dine interesser. Du har blant annet mulighet til å velge praksis, og en praktisk orientert bacheloroppgave.

Foto av Helge Hiram Jensen
Helge Hiram Abdelnoor Jensen har en PhD i statsvitenskap og forsker på ikke-statlig politikk.Foto: Jonatan Quintero

Alt i alt er det lagt opp til mye fleksibilitet i studieprogrammet, så du kan skreddersy din egen utdanning etter dine interesser.

– En utdanning som utfordrer!

I følge Jensen er dette et nyskapende og framtidsrettet studieprogram, som utfordrer etablerte holdninger knyttet til lobbyisme.

– Norsk statsvitenskap har nølt med å ville undervise i lobbyisme. Makt- og demokratiutredningen konkluderte allerede i 2003 med at lobbyisme utfordrer folkevalgt demokratisk makt. Som min kollega Ketil Raknes skriver i boka Jakta på makta: «For at det norske demokratiet skal fungere best mulig, må kunnskapen om hvordan man påvirker det politiske systemet deles med flest mulig.»

Han legger til:

– Praktisk lobbyisme er en sentral del av Bachelor i statsvitenskap og kommunikasjon. Derfor er dette et nyskapende og framtidsrettet studieprogram –  en utdanning som utfordrer!

Foto av en en stor forsamling av presse og politikere inne på Stortinget i Oslo.

Vil du jobbe i maktens kjerne, med politikk og kommunikasjon?

Vil du lære hvordan politiske beslutninger tas, og hvordan du kan påvirke dem? Dette studiet gir deg unik kunnskap om politikk og innflytelse, makt og kommunikasjon.