Fem unge prisvinnere på rekke i gata.
Kaia Hagen (fra venstre) og Gia Clara Stenseng-Molven fra gruppa Let´s Challenge mottok 6000 kroner fra Kavlifondet for å bruke ‘gamification’ i sin løsning mot ensomhet. Gutta i We Connect, Herman Engh Andersen, Simon Beck Børseth og Fredrik Edvardsen fikk samme sum for sin idé om å starte et eventbyrå for studenter.

I januar 2020 startet Kavlifondet satsingen Tech, håp & kjærlighet som består av podkast og studententreprenørskap. I podkasten kan man lytte til gründere og fageksperter deler hvordan de gjør verden til et bedre gjennom teknologi, innovasjoner og gode ideer.

Ved Kristiania har studentgrupper blitt utfordret til å lage nye løsninger for utfordringer som er hentet fra SHOT-undersøkelsen (Studenters helse- og trivselsundersøkelse) og da spesielt knyttet til hvordan bedre barn og unges psykiske helse.

Begge løsningene adresserer problematikk relatert til ensomhet på en original og innovativ måte.

Studenter på Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og forretningsutvikling (KIF) og Bachelor i tjenestedesign fikk derfor i oppgave å finne flere nytenkende løsninger for å bedre barn og unges psykiske helse. Målet var bekjempelse av utenforskap og ensomhet. Les hele saken her!

– Vi tenkte det var interessant å blande studentene ved disse to studieretningene, da KIF’erne er gode på forretningsutvikling mens tjenestedesignstudentene er gode på å generere brukerinnsikt, sier førsteamanuensis Ranvir Rai, studieprogramleder for Bachelor i tjenestedesign.

Egen konkurranse

Etter at eksamensoppgaven var innlevert før sommeren kunne teamene delta i en konkurranse hos Kavlifondet. To grupper, We Connect og Let’s Challenge, vant og fikk den 7. desember utdelt hver sin sjekk på 6000 kroner.

– Begge løsningene adresserer problematikk relatert til ensomhet på en original og innovativ måte. Studentene har gjort en god jobb, og vi er stolte av dem, sier Rai på vegne av seg og høyskolelektor Kristin Undheim. Hun er faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling.

forelesere kristiania.jpg
Kristin Undheim, faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, og Ranvir Rai, studieprogramleder for Bachelor i tjenestedesign, er imponert over egne studenter.

Bak gruppenavnet We Connect står Simon Beck Børseth, Fredrik Edvardsen og Herman Engh Andersen.

Foto av en mann som står med telefonen og ser i kamera og smiler.

Lurer du på hva du kan studere?

Kontakt våre flinke veiledere her!

– Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

– Dette er veldig kult. Dette var jo en oppgave vi la ned mye arbeid i, og da er det alltid morsomt å se at det fungerte. Vi syntes det var en veldig god ide og skulle gjerne ha sett det realisert. Veldig kult å se at det ble verdsatt, sier Andersen.

Kaia Hagen mottok prisen på vegne av Let´s Challenge. Hun jobbet i gruppe sammen med Ingrid Rønningen og Gia Clara Stenseng-Molven.

– Jeg er enig med gutta. Gøy at det er flere som liker det vi likte, og at det er muligheter for at man kan lansere det, sier Hagen.

Nye møteplasser

– Hva fokuserte dere på i oppgaven?

– Unge gutters psykiske helse, få dem til å bli mer åpne og snakke sammen. Og da ble løsningen da en spillapp for at de skal kunne løse sine egne og andres problemer på en litt kul måte, sier Hagen.

– Vi fokuserte på ensomhet blant studenter. We Connect er et selskap som lager arrangementer for studenter hvor hovedmålet er å bryte ned barrierene til studentene – med det formålet at folk skal åpne seg opp, få nye venner og bygge nye relasjoner.

Foto av tre studenter ved siden av hverandre. Alle ser i kamera og smiler.

Vant to av tre priser i fylkesmesterskapet for studentbedrifter i Oslo

Les saken!

– Hva skal dere bruke pengene på? 

– Det blir fort julegaver..., sier Andersen.

– Eller kanskje en julegave til seg selv, skyter Hagen inn.

Videre samarbeid?

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, er imponert over innsatsen til studentene.

– Bidragene fra We Connect og Let´s Challenge var begge veldig gode ideer på hvordan studenter kan skape aktiviteter for å knytte nye vennskap og ha en mer åpen dialog om psykisk helse, sier hun.

Sammen med Kristiania vil vi se på hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet.

Kavlifondet, som hittil i år har delt ut 94 millioner kroner til veldedige formål, ønsker å videreføre samarbeidet med Kristiania. Neste år vil de ha ytterligere fokus på tiltak for å hindre studentensomhet.

Inger Elise Kavlifondet.jpg
Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, kunne ikke ta turen fra Bergen til Oslo for å dele ut prisen. Derfor ble det heller laget en personlig videohilsen til vinnerne.

– Basert på de erfaringene og tilbakemeldingene vi har fått gjennom studentaktivitetene i år ønsker Kavlifondet å ytterligere satse på tiltak knyttet til å forhindre utenforskap og ensomhet i studentmiljøet i 2021. Sammen med Kristiania vil vi se på hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet. En spennende tanke er å arbeide videre med de gode tiltakene som studentene har foreslått, og kanskje koble på andre fagretninger i tillegg, avslutter Iversen.