Dame som behandler dame.
Høyskolen Kristiania er eneste tilbyder av osteopatiutdanning i Norge.

Amundsen er studieprogramleder for osteopati ved School of Health Sciences. Han forklarer at avtalen ble formelt godkjent av Regjeringen torsdag 3. desember. 

Gjennom Norsk Osteopatforbund sine søknader om autorisasjon har Helsedirektoratet påpekt at utdanningen er av god kvalitet.

Bakgrunnen er at Stortinget ba Regjeringen om å gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. 

 Godt lagarbeid 

– Det har vært jobbet lenge med en autorisasjon, men det var aldri realistisk før vi fikk etablert en NOKUT-akkreditert utdanning via Høyskolen Kristiania. Utdanning er en svært viktig del av grunnlaget for å søke om autorisasjon, og gjennom Norsk Osteopatforbund sine søknader om autorisasjon har Helsedirektoratet påpekt at utdanningen er av god kvalitet og veldig relevant med et klart helsefaglig formål, sier Amundsen. 

Dette er første gang på over 30 år at en ny profesjon er blitt autorisert i Norge.

 Nå er autorisasjonen et faktum. Neste steg på veien innebærer et lovforslag om å innlemme Norsk Osteopatforbund i Lov om Helsepersonell, og utarbeide tilhørende forskrifter. Høyskolen Kristiania er eneste tilbyder av osteopatiutdanning i landet. 

Stor anerkjennelse 

Prorektor Trine Johansen Meza er konstituert som dekan ved School of Health Sciences. Hun er professor i biomedisin og helsevitenskap og svært glad for den viktige utviklingen som skjer nå.  

– Hva betyr denne autorisasjonen for fagmiljøet og studietilbudet vårt? 

– Dette er en stor anerkjennelse til fagmiljøet, og det vil bety mye for studietilbudet og kandidatene. Dette er også av stor strategisk betydning for School of Health Sciences.  

Samarbeidet mellom Norsk Osteopatforbund og Høyskolen Kristiania har vært veldig bra gjennom de siste års arbeid med autorisasjon.

– Hva betyr dette for norsk helsesektor? 

– Dette er første gang på over 30 år at en ny profesjon er blitt autorisert i Norge. Morgendagens helsevesen vil ikke være det samme som i dag, og autorisasjon av nye profesjoner vil være nødvendig for at vi skal få et helsevesen som er tilpasset fremtidens behov. Osteopati er, slik jeg ser det, en helt naturlig del av fremtidens helsesektor.  

Siste gang en ny profesjon ble autorisert i Norge var i 1989. Siden da har kiropraktikk vært stuerent. Pål ønsker å anerkjenne arbeidet som Norsk Osteopatforbund (NOF) har lagt ned gjennom mange, mange år. 

– Samarbeidet mellom NOF og Høyskolen Kristiania har vært veldig bra gjennom de siste års arbeid med autorisasjon. Vi har hatt et felles mål og jobbet tett og strategisk sammen om dette, avslutter han.