Fasaden til Bårdar i stein og glass.
Det er Bårdar Akademiet AS som er solgt til Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. Bårdar Danseinstitutt vil fortsette som før med familien Haugan som aksjonærer.

Hilde og Freddy Haugan, som siden oppstarten i 1996 har vært skolens eiere, har nå valgt å selge sine aksjer i Bårdar Akademiet AS til Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. Hilde og Freddy Haugan uttaler at et nært samarbeid med Kristiania vil være med på å gjøre Bårdar Akademiet AS enda mer robust.

I tillegg til å drive fagskole har Hilde og Freddy Haugan drevet Bårdar Danseinstitutt. Virksomheten, som har røtter helt tilbake til 1937, vil fortsette som før med familien Haugan som aksjonærer.

Viktig bidragsyter 

Bårdar Akademiet AS har gjennom 25 år utviklet seg til å bli landets ledende fagskole innen kommersiell scenekunst. Skolens utdanninger har i betydelig grad bidratt til utviklingen og mangfoldet vi ser på norske scener i dag. Bårdar Akademiet er fagområdeakkreditert av NOKUT, og tilbyr tre studier innenfor fagområdet:

  • Utdanning i dans
  • Utdanning i musikkteater
  • Utdanning i kommersiell scenekunst

Gjennom aksjekjøpet av Bårdar Akademiet AS vil Kristiania-familien nå også kunne tilby høyere yrkesfaglig utdanning innen fagområdene dans, musikkteater og kommersiell scenekunst.

Sammen med Kristiania vil Bårdar Akademiets fagområder på sikt utvides gjennom utvikling av nye studier, samtidig som eksisterende studier ytterligere forsterkes.  

Navnet Bårdar Akademiet er så innarbeidet og anerkjent i bransjen at vi ikke har noen planer om å endre det.

Bårdar Akademiet og Kristiania ligger i samme gate, rett bak Rådhuset, og kan i fremtiden bli ett campus hvor studentene kan bruke lokaler om hverandre. 

Direktør ved Bårdar Akademiet, Bengt E. Olsen sier at det vil være bra for Bårdar-studentene at de i tillegg til skolens egne lokaler kan få tilgang til undervisningsrom, IKT-rom og øvingsrom i de nyoppussede lokalene lenger opp i gata.

Business as usual

Skolens virksomhet vil i stor grad forbli uforandret, og Hilde Haugan vil fortsette som Bårdar Akademiets rektor. Haugan sier at det er svært motiverende at hun i fremtiden kan fokusere på det faglige og kunstneriske.

Store bygninger nedover i gate.
Veien er svært kort fra Fagskolen Kristiania i Rosenkrantz’ gate 16 til Bårdar Akademiet i nummer 22. Nå slår de seg sammen.

Aksjeoverdragelsen skjer den 4. januar neste år. Dato for endelig fusjon er ikke satt for de to gode naboene.

Rektor Annelise Kiønig ved Fagskolen Kristiania sier at dette på sikt vil bli et stort kreativt studentmiljø med mange muligheter for samarbeid.

– Her kan det jobbes på tvers av studier og bygges nettverk for framtida. Navnet Bårdar Akademiet er så innarbeidet og anerkjent i bransjen at vi ikke har noen planer om å endre det, avslutter hun.

Om Fagskolen Kristiania AS

Har rundt 1 800 studenter i Oslo, Bergen og på nett. De har cirka 70 ansatte og eies av Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. De har akkreditering for følgende fagområder:

  • Helse og oppvekst
  • Design, kommunikasjon og teknologi
  • Økonomi og administrasjon


Høsten 2019 flyttet fagskolen i både Oslo og Bergen inn i egne lokaler. I Oslo holder Fagskolen til i 6658 kvadratmeter Rosenkrantz’ gate 16. Innen 2022 skal de utvide med ytterligere 1200 kvadratmeter på samme adresse. I Bergen flyttet fagskolen til C. Sundts gate 33, med sine 1306 kvadratmeter.

Om Bårdar Akademiet

Har rundt 190 studenter og har ca. 30 ansatte. De har akkreditering for fagområdet kommersiell scenekunst – tolkning og formidling.

Bårdar Akademiet startet opp i 1996 i Bårdar Danseinstitutt (med oppstart i 1937) sine lokaler i Kristian Augusts gate 15 i Oslo.

Våren 2013 flyttet begge skolene inn i nye lokaler i Rosenkrantz’ gate 22. Her holder Fagskolen og Danseinstituttet til i ca 3000 kvm i tillegg til ca 350 kvm i Olav V’s gate 1.