Jente og gutt som smiler på bildet.
Sølvet i Lead Performance går til Starcom for caset: Høyskolen Kristiania: «Alle studier skal med».Foto: Høyskolen Kristiania

Utdelingen var det niende i rekken, INMA sine priser vil kåres over ni dager. Den 20. oktober ble det klart at Starcom skinner nest øverst i toppen. Listen med finalister til prisen Lead Performance inneholdt jobber for kjente merkevarer som bl.a. UNICEF, Volvo og DnB.

– Det er ekstra stas å ta medalje når vi har så sterke konkurrenter på alle kanter. Vi har jobbet hard og målrettet med denne kampanjen, og det at vi hedres på denne måten gjør at vi får motivasjon til å jobbe enda hardere for å levere kampanjer som treffer målgruppen. Vi er svært stolte av samarbeidet med Starcom, sier kommunikasjonssjef Kristin Røed Eliasson. For tiden er hun også konstituert markedssjef.

Det er ekstra stas å ta medalje når vi har så sterke konkurrenter på alle kanter.

Samarbeidet med Starcom strekker seg helt tilbake til 2006. Sammen tok de blant annet sølv i mediestrategi 2019 (medieprisen).

Her er juryens begrunnelse:

Årets sølv i Lead Performance kategorien går til et case som viser god evne til å utvikle seg i et svært konkurranseutsatt marked. De bruker økonomiske prinsipper og forretningsforståelse inn i en performance marketing strategi, ved at de bruker data til å forstå hvor stor trakten må være i hvert ledd, for å oppnå ønsket vekstmål, og bruker beregninger på kundens livstidsverdi når de vurderer resultater. De jobber oppdatert med performance, og bygger en dynamisk løsning som øker effekt av eksisterende kanaler, og optimaliserer budskap mot mange spissede målgrupper i en rekke kanaler. I caset møter vi en aktør som er i et marked med spiss konkurranse, akkurat i det en pandemi øker etterspørselen etter deres type tjeneste, med en strategi som gjør at de får frem sine budskap og tilbud på riktig tid til riktig målgruppe. De bruker data og automatisering i samspill med løpende taktiske vurderinger og endringer gjennom dialog, på en forbilledlig måte. Caset er inspirerende for alle selskaper som har nådd et metningspunkt i etterspørsel etter hovedprodukter, men som har et lager av long-tail tilbud som de vokse med – og bruker taktikker som gir svært gode resultater, også gitt at en pandemi rår. Sølvet i Lead Performance går til Starcom for caset: Høyskolen Kristiania: «Alle studier skal med».

Årets sølv i Lead Performance kategorien går til et case som viser god evne til å utvikle seg i et svært konkurranseutsatt marked.

Se den digitale presentasjonen av vårt case «Alle studier skal med».