Gul fasade av Høyskolen Kristiania.
Høyskolen Kristiania jobber mot å bli et universitet. Nå får de langt mer enn forventet på statsbudsjettet for 2021, noe som gir ekstra god fart inn mot universitetsambisjonen.Foto: Jonatan Arvid Quintero

Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, sier det alltid er knyttet mye nerver og spenning til denne dagen i oktober:

– De siste årene har vi vært fornøyde når vi har fått resultatet, men i år er det en ekstra stor glede å se at vi har fått en skikkelig økning fra i fjor, sier hun.

For Høyskolen Kristiania utgjør statsstøtten for 2021 hele 271 millioner. Dette er en økning på 40,6 millioner fra 230,4 millioner i 2020. Lind hadde alt kalkulert med en solid økning, fordi det i disse tallene allerede ligger den tildelingen på 115 studieplasser og sju rekrutteringsstillinger inne. Dette var en del av utdanningsløftet 2020 som kom i vår.

Dette er en klapp på skulderen i forhold til universitetsambisjonen vår. Økningen på 40,6 millioner i statsstøtte gir oss god fart mot å bli et universitet.

– Dette er en klapp på skulderen i forhold til universitetsambisjonen vår. Økningen på 40,6 millioner i statsstøtte gir oss god fart mot å bli et universitet, og et større handlingsrom i året som kommer, sier Lind.

Videre berømmer hun regjeringens solide satsning på utdanning og omstilling som del av tiltakspakkene knyttet til Covid-19.

I forslag til statsbudsjett lovet Sanner å forsterke dette utdanningsløftet i 2021, der det på landsbasis er satt av 900 millioner kroner til kompetansereformen «Lære hele livet». Her er målet at det skal bli lettere å kombinere utdanning og jobb, slik at en kan henge med på utviklingen. 

– Det er viktig for bedrifter og oss som samfunn, sa Sanner.

Han nevnte også ungdom som er på vei ut i arbeidslivet som en gruppe det satses mye på. Finansministeren sa regjeringen ville trappe opp med 5000 flere studieplasser ved universitet og høyskolen der de ser at behovene er størst, blant annet innen helse og teknologi. I tillegg til 2100 plasser innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. 

Begge deler lover godt for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania.