Terje som holder opp sjekk fra kreftforeningen.
Professor Terje Alræk og hans team ved Høyskolen Kristiania ble tildelt 4,7 millioner kroner til forskning den 29. august 2019.Foto: Kreftforeningen

Denne type kronisk tretthet kan ha vart i mange år etter avsluttet kreftbehandling. Kanskje har noen du kjenner overlevd brystkreft? Din bestemor, mor, søster eller bror?

Ja, for i 2019 ble faktisk også 27 menn diagnostisert med brystkreft i tillegg til 3726 kvinner. Tallene er hentet fra Kreftforeningens nettside.

Ni av ti overlever heldigvis denne kreftsykdommen, men én av tre får senskader som går på helsa løs.

Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten.

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten, sier Alræk, som er prosjektleder for studien.

Den nøyaktige summen til forskningsprosjektet «Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue hos brystkreftoverlevere?» var 4 729 000 kroner.

Skal forske i tre år

– Hvor mye forskning får en for 4,7 millioner kroner nå til dags?

– Vi er i ferd med å gjennomføre en av de største studiene som er gjort på dette temaet – og det blir lagt merke til internasjonalt også. I denne studien, som vil strekke seg over tre år, skal vi ha med 250 kvinner. Funnene våre vil bli publisert i internasjonale anerkjente tidsskrifter. Totalt regner vi med 8-9 publikasjoner fra denne studien.


Prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Trine Johansen Meza, er for tiden også konstituert som dekan ved School of Health Sciences. Hun er svært fornøyd med de eksterne midlene Høyskolen Kristiania fikk tildelt i fjor og det nybrottsarbeidet som nå er påbegynt innen kvinnehelse.

Prosjektet ble i forkant vurdert av internasjonale fagfeller til å ha stor relevans for forskning innen senskader etter brystkreftbehandling.

– Prosjektet ble i forkant vurdert av internasjonale fagfeller til å ha stor relevans for forskning innen senskader etter brystkreftbehandling, sier hun.

Da midlene ble utdelt i august 2019 var planen å starte opp med deltakere i studien i august 2020, men det var før Covid-19 dukket opp. Alt er på plass for å sette i gang med behandlingen av brystkreftoverlevere, men her følger Høyskolen Kristiania myndighetenes råd og anbefalinger nøye». 

Følg studien på nett

Rundt 80 prosent av de som rammes av brystkreft er over 50 år. AcuBreast-studien vil foregår i Oslo og Viken. Forskningskoordinator for studien, Merete Lindén Dahle, kan fortelle at pågangen fra kvinner som ønsker å bli med i studien har vært stor.

Vi visste at det var mange kvinner som venter på dette som er den første studien i sitt slag her i Norge.

– Vi visste at det var mange kvinner som venter på dette som er den første studien i sitt slag her i Norge. Den henvender seg til en gruppe som i dag ikke har tilfredsstillende behandling for sine plager, sier Dahle.

Foruten målinger av fatigue vil forskerne  også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke kronisk tretthet. Målet er at akupunkturbehandling kan redusere senskadene. 

Les mer på studiens hjemmeside AcuBreast. Der kan man også melde sin interesse for å bli med i denne studien, ettersom utvelgelsen av 250 deltakere ikke har startet enda.

Professor Terje Alræk har sin doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen (UiB). Siden 1994 har han forsket på akupunktur, og har over 30 års klinisk erfaring. Fra 2004 har han vært ansatt som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT Norges arktiske universitet. Han kom til Høyskolen Kristiania i 2011.

Rosa sløyfe er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Siden starten i 1999 er det blitt samlet inn 250 millioner kroner – penger brukt på brystkreftforskning, opplysningsarbeid og relaterte prosjekter. Menn har november som sin innsamlingsmåned, eller Movember, der gutta viser sin støtte ved å anlegge mustasje.

Det kan du snart lese en ny sak om her på kristiania.no!

Flere studier har vist positive effekter Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet?