Muharrem Yilmaz leder pilotprosjektet i samarbeid med høyskolelektor Jannicke Johansen.
Muharrem Yilmaz leder pilotprosjektet i samarbeid med høyskolelektor Jannicke Johansen. Foto: Camilla Storvollen

Akademisk skriving er et omfattende fagområde, som for en høyskole som er på vei til å bli et universitet, blir stadig viktigere. Det å mestre akademisk skriving er relevant både innad i det akademiske miljøet og for studenter på vei ut i arbeidslivet. 

– Senteret vi åpner nå er et pilotprosjekt, med mål om etablering av et langsiktig skrivesentertilbud, forteller Muharrem Yilmaz, som er hovedbibliotekar ved Høyskolen Kristiania. 

Yilmaz leder prosjektet i samarbeid med høyskolelektor Jannicke Johansen ved School of Arts, Design, and Media. Hun er ansvarlig for Metode og kreative prosesser, som er et fellesemne for førsteårsstudenter fra bachelorprogrammene Art Direction, tekst og skribent, og Retail Design.

Gjennom pilotprosjektet får ca. 90 studenter på dette emnet tilbud om veiledning hos en skrivementor ved senteret, som et supplement til den ordinære veiledningen.

– De vil gi oss verdifull tilbakemelding på senterets tilbud og hvilke behov de har knyttet til akademisk skriving, forteller hun.

For og med studenter

Til pilotprosjektet er fire bachelorstudenter fra School of Arts, Design, and Media rekruttert som skrivementorer. 

– Det at det er studenter som hjelper andre studenter bidrar til det vi kaller aktiv studentmedvirkning inn i undervisningen ved høyskolen. Dette er noe vi ser verdien av og er opptatt av å legge til rette for, forteller Johansen.

Isabelle Ferrero Eken er en av skrivementorene som skal veilede andre studenter i akademisk skriving
Isabelle Ferrero Eken er en av skrivementorene som skal veilede andre studenter i akademisk skriving.

Gjennom en workshop på Studieverkstedet OsloMet – storbyuniversitetet har de fått opplæring i rollen som skrivementor, som går ut på å bistå andre studenter med oppgaveskrivingen. Det kan være alt fra problemstilling til struktur, drøfting og analyse.

– Vi har hatt opplæringer på Teams og gleder oss veldig til å komme i gang med veiledningen. Det er et nytt prosjekt for alle sammen og vi ser frem til å se hvordan vi som studenter selv kan bidra til å hjelpe de nye studentene, sier skrivementor og student Isabelle Ferrero Eken.

Skrivesenteret har også fått eget lokale på Fjerdingen under pilotprosjektperioden, hvor studentene kan få veiledning av skrivementorene én-til-én. 

– Forhåpentligvis vil dette bli et tilbud til alle studenter ved høyskolen etter hvert, forteller Yilmaz.