Foto av to kvinnelige studenter under en forelesning.

– Alle bør få en sjanse til å ta høyere utdanning. Derfor deler vi nå ut tjue stipender for å sikre mangfold, likestilling og flere med mastergrad i det norske samfunn, sier utviklingsdirektør Morten Irgens ved Høyskolen Kristiania.

Kristianias kultur og tradisjon er tuftet på å endre samfunnet til det bedre ved å gi så mange som mulig sjanse til en utdannelse. Dette var kjerneverdien til Ernst G. Mortensen da han etablerte forløperen til Kristiania, og det er kjerneverdien til dagens moderne høyskole – mer enn hundre år senere.

Stipend som skal bidra til mangfold

Et av stipendene som blir lansert er Ernst G. Mortensen-stipendet, som gis til fire kommende studenter. 

– Stipendet er øremerket personer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å studere. Det kan være av økonomiske årsaker, sosiale forhold eller en fysisk eller psykisk hindring. Det kan også være kulturelle utfordringer knyttet til etnisitet eller legning, sier professor Trine Johansen Meza, prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Kristiania har nylig vedtatt en ny handlingsplan for likestilling og mangfold for 2020-2023.  

– Vår oppfatning og holdning er at ulikheter er en ressurs. Et av målene våre er å øke andelen studenter med minoritetsbakgrunn, noe som blant annet synliggjøres i vår rekrutteringsprofil som skal appellere til økt mangfold, forteller Meza.  

Ernst G. Mortensen-stipendet er bare ett av tiltakene fra handlingsplanen, og vi er stolte av å kunne dele ut dette allerede høsten 2020, sier Meza.

Ja til flere kvinner til teknologibransjen

Teknologi definerer verden vi lever i. Det er derfor viktig for oss alle at flere kvinner tar teknologiutdanninger. Det er en stor etterspørsel etter teknologer i samfunnet i dag, og vi ser ikke hvorfor det skal endre seg i årene framover. 

Teknologifagene ved Kristiania gir trygge, interessante og godt betalte karrierer, og det er ingen god grunn til at ikke flere kvinner følger denne veien. Kristianias studieprogrammer i teknologi har et tett samarbeid med arbeidslivet, og vi gir alle studentene mulighet til praksis.  Med disse stipendene ønsker vi både å bidra til å møte behovet for teknologisk kompetanse, og samtidig forbedre balansen mellom kjønnene, forteller Irgens.

Flere undersøkelser i Norge viser at manglende tilgang på teknologikompetanse er blant de aller viktigste hindrene til vekst. Derfor lanserer vi nå 12 stipender til å sikre både kompetanse og likestilling i en spennende bransje.  

Med klima og bærekraft på agendaen 

Arbeidslivet trenger kompetanse som bidrar til en positiv endring i verden. Det er krav til bærekraftig vekst og teknologi som sikrer et grønnere samfunn. Norge satser kraftig på bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi, og vi som en utdanningsaktør har et ansvar for å bidra til utviklingen. Kristiania lyser derfor ut tre av stipendene de som ønsker å studere Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling.

– Norge trenger flere med masterutdannelse

I årene framover vil den norske økonomien gå igjennom en omstilling som vil kreve flere med masterutdannelse. Norge er trenger flere masterstudenter for å styrke seg i den globale kunnskapsøkonomien. Spesielt trenger Norge flere med masterutdanninger som er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet, som utvikler evne til handling, og som kombinerer teori med erfaringskunnskap.  

Nå har behovet for forskning og utdanning innen helsesektoren aldri vært større, og derfor har Høyskolen Kristiania valgt å gi en masterstudent innen helsevitenskap gratis studieplass.

Foto av Kristianias fasade.

Alt du trenger å vite om studentstipend

Her finner du informasjon om hvorfor vi tilbyr studentstipend, hvem som kan søke og hvordan du kan søke. Frist for å levere søknad er 2. august 2020.
Klikk her for info om studentstipend