Bilde fra Karrieredagene i Bergen. På bildet ser du studenter snakke med representanter fra Widerøe.
Bedriftstorget under karrieredagene er nå bare én av flere arenaer hvor studenter og bedrifter kan møtes. Foto: Ingrid Ødegård

– Vi ser at mange av studentene som kommer til oss er usikre på hva som etterspørres ute i næringslivet. Vår hovedoppgave vil alltid være å veilede dem, men nå ønsker vi å koble på næringslivet i langt større grad. Det gjør vi ved å skape en ny møteplass mellom studenter og næringsliv, sier leder for karrieresenteret Mette Lise Martinsen.  

Hun har vært involvert i Karrieresenteret til Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania siden oppstarten for fem år siden, og har lang erfaring fra tradisjonell karrierebygging. Nå ønsker hun, i samarbeid med Arena Oslo, å finne nye måter å jobbe på. En arena for studenter, Karrieresenteret og næringslivet skal gjøre samarbeidet enda mer sammensveiset, og knytte næringslivet enda tettere på skolen.  

 Vi har fått tilbakemeldinger fra næringslivet at de ønsker å samarbeide utover karrieredagene som arrangeres hvert år. Med dette utgangspunktet ønsker vi å lage konseptet Kristiania Springbrett, som skal gjøre det lettere for næringslivet å nå studentene, og enklere for studentene å vite hva næringslivet ser etter, forteller Martinsen. 

Som en av de første nye tiltakene vil Kristiania Springbrett starte med å lansere en podkastserie. Podkast er en formidlingsform der studenter og alumni kan høre når de vil og hvor det måtte passe dem.

Ansattbilde av Mette Lise Martinsen hvor hun smiler til kamera.
Mette Lise Martinsen, leder for Karrieresenteret på Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan Arvid Quintero

Med podkast som verktøy 

Tormod Olsen er leder for Arena Oslo, og har vært sentral i idéutviklingen for Kristiania Springbrett. Han tror nøkkelen for å hjelpe studenter ut i arbeidslivet er gjennom tips og råd fra næringslivet.  

– Det skal bli en podkast-serie med minst en episode i måneden. Her inviterer vi relevante personer fra næringslivet til å snakke om hva som er viktig under jobbsøking, hvordan forberede seg før et intervju, og hvordan bygge seg selv som en merkevare, sier Olsen. 

Han forteller at Schibsted ønsker å være med å bidra til å utvikle konseptet videre, og de er invitert som gjester i den første episoden. For Olsen er det også viktig å involvere studentene i utviklingen, slik at de kan skaffe seg eierskap til konseptet. 

Næringslivet og studentene er det viktigste, og Karrieresenteret er en bro imellom.

– Det skal være et verktøy og en ramme for at studentene skal komme seg ut i arbeidslivet, samtidig som næringslivet skal kunne finne gode kandidater. Næringslivet og studentene er det viktigste, og Karrieresenteret er en bro imellom. På samme måte som at Høyskolen Kristiania er i stadig utvikling, skal podkasten være organisk og drevet av studentene på Høyskolen Kristiania sammen med karrieresenteret.  

Inviterer studentene til å skape innhold 

Nina Christin Østgaard har jobbet som karriereveileder siden 2015, og kommer ofte i kontakt med engasjerte folk ute i næringslivet som tenker innovativt og er opptatt av bærekraft. Hun brenner for at alle studenter skal kunne komme ut i praksis, og ser på det som naturlig at podkast-episodene til høsten vil handle om tips og råd rundt det å velge praksis. Hun håper også at studenter som har hatt praksis kan gi inspirasjon til neste kull. 

– Vi ønsker å invitere studentene inn for å være med å skape innhold. De som nå har vært i praksis under koronaperioden har fått en mye brattere læringskurve enn mange andre. Det har vært utfordringer, men også verdifulle erfaringer. Vi ønsker at de skal dele dette i denne «podden», forteller Østgaard. 

Ansattbilde av Nina Christin Østgaard
Karriereveileder Nina Christin Østgaard brenner for at alle studenter skal komme ut i praksis.Foto: Jonatan Arvid Quintero

Høyskolen Kristiania har campus både i Oslo og Bergen, i tillegg til nettstudier. Det er viktig for Karrieresenteret å kunne nå ut til alle gjennom Kristiania Springbrett. De vil også bruke flere kanaler ved siden av podkast, som webinar, nettmøter på Zoom og Instagram. For Østgaard er det ingen tvil om at det nye konseptet tetter et tomrom. 

– På karrieredagene i år hadde vi så mange bedrifter som ønsket å delta at vi måtte si nei til noen. Da er det bedre å kunne tilby noe som er tilgjengelig året rundt. Karrieredagene er ikke bare de to dagene det arrangeres  hos oss er det karrieredager 365 dager i året.