Det er mye å glede seg over når man ser på årets søkertall på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Spesielt mastertilbudene vokser, sammen med helsefag og nettstudier. Masterstudiene vokser med hele 75 prosent, og vi har nå tatt et stort steg mål målene vi har satt oss.

– Vi utvikler oss nå i retning av universitetsstatus, spesielt med tanke på den vesentlige økningen på masternivå. Vi har lansert seks nye masterprogrammer og søknadsveksten er formidabel, dette er jeg stolt av, forteller vår rektor, Arne Krumsvik.

Det ble i år lanserte hele 19 nye studietilbud, der seks av disse var masterprogram. Totalt for Oslo og Bergen viser tallene en økning med 33 prosent flere søkere i år, og den største veksten opplever vi i søknader til disse masterprogrammene.

– Resultatene forteller oss at vi er en attraktiv utdanningsinstitusjon, og jeg takker alle våre ansatte for godt arbeid, sier vår administrerende direktør, Solfrid Lind.

Vekst for Fagskolen Kristiania

Vi opplever også stor vekst i søknader til Fagskolen Kristiania i Oslo og Bergen. Med en vekst på 31 prosent ser vi at vi er et attraktivt valg for grunnutdanning og kompetanseutvikling i norske bedrifter.

– Fagskolen Kristiania vil bidra til at mange yrkesgrupper får økt kompetanse i en krevende tid på arbeidsmarkedet, avslutter en stolt rektor ved Fagskolen, Annelise Kiønig.