Foto av fasaden til Høyskolen Kristianias lokaler i Kvadraturen i Oslo, tatt fra gateplan. Over det blekgule bygget er det skyer og blå himmel .

Det er mye å glede seg over når man ser på årets søkertall på  Kristiania. Spesielt mastertilbudene vokser, sammen med helsefag og våre nettstudier. Masterstudiene vokser med hele 75 prosent, og med dette har vi nå tatt et stort steg mot målene vi har satt oss.

– Vi utvikler oss nå i retning av universitetsstatus, spesielt med tanke på den vesentlige økningen av søkere til studier på masternivå. Vi har lansert seks nye masterprogrammer og søknadsveksten er formidabel. Dette er jeg stolt av, forteller vår rektor, Arne Krumsvik.

Det ble i år lansert hele 19 nye studietilbud, der seks av disse var masterprogram innen ulike fagområder. Totalt for Oslo og Bergen viser tallene en økning med hele 33 prosent flere søkere i år, og den største veksten opplever vi i søknader til disse masterprogrammene.

– Resultatene forteller oss at vi er en attraktiv utdanningsinstitusjon, og jeg takker alle våre ansatte for godt arbeid, sier vår administrerende direktør, Solfrid Lind.

Vekst for Kristiania

Men det er ikke bare masterstudiene som står for veksten. Kristiania i både Oslo og Bergen opplever også stor vekst i antall søknader. Med en vekst på 31 prosent ser vi at vi er et attraktivt valg for grunnutdanning og kompetanseutvikling i norske bedrifter.

– Kristiania vil bidra til at mange yrkesgrupper får økt kompetanse i en krevende tid på arbeidsmarkedet, avslutter en stolt rektor ved Fagskolen, Annelise Kiønig.