Dame studerer på laptop utendørs i høstjakke.
Frem til 1. juli åpnes det nok en gang for muligheten til å ta et kompetanseløft samtidig som du får dagpenger.Foto: Fartein Rudjord / Pressworks

– Allerede før koronakrisen ble muligheten for dagpenger kombinert med studier diskutert med sektoren. Høyskolen Kristiania har støttet dette forslaget. 

Det sier prorektor på avdeling for utdanning, Sander Sværi.

Nå åpnes det nok en gang for muligheten til å ta et kompetanseløft samtidig som du får dagpenger, frem til 1. juli i år.

Fra 20. april til desember i fjor åpnet regjeringen nemlig for at man kunne kombinere dagpenger med studier eller videreutdanning, såfremt man ikke mottok støtte fra lånekassen.

Ordningen åpnes på nytt, og gir en gyllen mulighet for å sikre seg ny kompetanse samtidig som du mottar dagpenger.

– Noe av det beste man kan gjøre for å komme tilbake i jobb er å skaffe seg kompetansen og kunnskapen arbeidslivet etterspør. Å åpne for å studere mens man går på dagpenger er derfor bra både for individ og samfunn, siden det bidrar til at flere kommer seg ut i jobb raskere, sier Sværi.

En investering for både næringsliv og enkeltindividet

Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania beskriver løsningen som veldig godt tiltak.

– Det er svært positivt for de som studerer at de ikke må avslutte fordi de er permitterte, og det gir gode muligheter for å videreutdanne seg.

Det å kunne fylle dagene med mer enn å søke jobb, vil for mange føles meningsfylt.

Portrett av Heidi Åberg.
Avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon Heidi Åberg sier ordningen gir gode muligheter for både næringsliv og ansatte.Foto: Jonatan Arvid Quintero.

Hun trekker frem at deler av norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer som følge av koronakrisen. Ansatte med rett og oppdatert kompetanse vil for mange bedrifter være avgjørende for å komme seg gjennom krisen og fremdeles være konkurransedyktige. I tillegg vil det kunne påvirke medarbeiderne positivt.

Kompetanseheving for permitterte ansatte

Regjeringen har bevilget ekstra midler til bedriftsintern opplæring.

– Det å kunne fylle dagene med mer enn å søke jobb, vil for mange føles meningsfylt og gi muligheter for å gå tilbake til en jobbhverdag med økt kunnskap. For næringslivet betyr det at de får tilbake ansatte som i enda større grad kan bidra til vekst og omstilling.

Tilbyr utdanningen arbeidslivet etterspør

Høyskolen Kristiania tilbyr skreddersydde kunnskapsprogram for å møte bedriftens behov og målsetninger. I tillegg finnes nettkurs som gir medarbeiderne kunnskap til å håndtere de spesielle utfordringene som preger samfunnet nå.

Skreddersydd samarbeid med din organisasjon

– Høyskolen Kristiania er svært opptatt av at utdanningen vår er den arbeidslivet etterspør. Derfor har vi bransjeråd for alle våre studier, der vi tilpasser utdanningen etter hva arbeidslivet trenger, sier Sander Sværi.

Dagpengeordningen gjør det enkelt for permitterte å utnytte tiden til å oppdatere seg på kompetansen næringslivet har behov for.

Fleksible studietilbud sammen med den nye dagpengeordningen åpner opp for gode muligheter.

– Denne ordningen gjør det enkelt for permitterte å utnytte tiden til å oppdatere seg på kompetansen næringslivet har behov for, sier Åberg.  

Sværi understreker dette.

– Jeg mener det er klokt tiltak gjøre det mulig å studere mens man går på dagpenger. Under Koronakrisen mener jeg samfunnet også må ha gode støtteordninger for studenter som blir permittert fra deltidsjobben som følge av krisen, avslutter han.