Fagskolen jubler utenfor Stortinget etter fagskoleløftet ble vedtatt
Studenter og ansatte på Fagskolen Kristiania jubler etter fagskoleløftet ble vedtatt

– Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning, forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen 2. mai.

– Høyskolen Kristiania har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (Meld. St. 9 – 2016-2017). De viktigste tiltakene fra dette arbeidet er tatt med og endelig godkjent.

Jeg mener dette vil bidra til å utløse det unike potensialet fagskoleutdanningen har, forteller administrerende direktør Solfrid Lind.

Det viktigste fremover er at fagskolen får status som høyere yrkesfaglig utdanning, fagskolestudenter vil motta studiepoeng og at det legges opp til enklere innpass til høyskoler og universiteter.

Andre viktige endringer for deg som fagskolestudent:

I strålende sol var det mange studenter som tok turen til Stortinget.
I strålende sol var det mange studenter som tok turen til Stortinget.
  • Rett til å være del av en studentsamskipnadene
  • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
  • Ny kvalitetspris
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
  • Utviklingspott på 35 millioner kroner
  • Treårig fagskoleutdanning ved særlige tilfeller

Fagskolen skal være et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets – og høyskoleutdanningen. Under behandling på Stortinget var det bred politisk enighet om de fleste tiltakene i meldingen.

Fagskoleutdannende som vil studere videre ved universiteter og høyskoler, opplever ofte hindringer. De risikerer å bli utkonkurrert ved opptak, blant annet fordi fagskoleutdanning ikke gir tilleggspoeng slik for eksempel folkehøyskole og førstegangstjeneste gir.

Nå vil fagskoleutdannede få tilleggspoeng og myndighetene vil ta tak i lærestedenes ordninger for godkjenning. Ved å gjøre det lettere å gå videre, kan det bidra til at flere ser muligheten i å velge yrkesfag og fagskole.