Foto av kvinne i en gate.

Hva er Design Thinking?

Vi skreddersyr en kundereise. Det har ikke noe med å tegne eller lage noe. Det handler om å optimalisere kundereisen for brukeren av f.eks. et produkt eller en tjeneste. Dette gjør man ved å løse opp i alle floker som en kunde opplever. Det kan være alt fra opplevelser som å stå i en lang kø på en cafe, lang ventetid på svar i en telefonkø, til komplekse samfunnsfloker.

I denne prosessen benytter vi ulike verktøy for å kartlegge både brukeren og ansatte i en bedrift, for å bedre produktet eller tjenesten. Med en god innsikt i brukerens opplevelse, analyserer vi alt underlag som er samlet inn og har idemyldring for å finne en løsning på problemstillingen. Den beste løsningen utarbeides med en prototype som testes på brukeren.

Studiet passer for deg som ønsker et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet..

Hvem passer dette studiet for?

Alle. Dette er en god metodikk, med gode verktøy, som alle bedrifter og organisasjoner burde ta i bruk. Studiet passer for deg som ønsker å skape nye verdier og en bedre hverdag for brukere der ute i samfunnet. Det er et praktisk studie, hvor vi jobber i tverrfaglige team. Ikke minst så passer studiet for deg som ønsker et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Hva skal til for å lykkes med en utdanning innenfor Design Thinking?

Det krever å lære seg prosessen og de verktøyene som brukes. Det er ikke noe du kan lese deg til, men du må ut og oppleve. Ta på deg skoene til brukeren og forstå hvordan de opplever produktet eller tjenesten. Derfor må du også like mennesker, ha empati, være åpen for andres problemstillinger, like å jobbe i team og være kreativ.

Hva gleder du deg mest til, med å lede et helt nytt studium?

At det er så mye nytt! Det å kunne utforske prosessen sammen med studentene og at de ser hvor viktig denne kompetansen er å ta med seg videre i sin jobbkarriere. Jeg vil jobbe aktivt for at de blir engasjert i å skape nye verdier for brukerne i de casene vi skal jobbe med. Det blir flere spennende caser hvor vi tar inn bransjen i prosessen. Blant annet tar vi utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål og jobber bevisst med samfunnsaktuelle caser for å skape gode verdier.

De bedriftene som lykkes, er de som er gode på Design Thinking.

Har du noen tips til nye studenter?

Jeg tror at utdannelse vil bli mer som moduler etterhvert. På denne måten bygger du opp din egen utdanning med flere forskjellige utdanninger. Min oppfordring er derfor å plukke med deg Design Thinking i praksis. Det er utrolig verdifullt. Det opplever bedrifter mer og mer etterhvert også. De bedriftene som lykkes, er de som er gode på Design Thinking.

Vil du lese mer om studiet Design Thinking i praksis?