Høyskole Kristiania har offisielt satt Arendalsuka på agendaen. Her fra det hvite huset i Kirkebakken.

 Vår egen første høyskolelektor Ketil Raknes har forsket på Arendalsuka og sett på hva bidragsyterne får igjen for å delta. Kort fortalt viser resultantene at deltagerne får utbytte av uken, men store investeringer er ikke avgjørende for hvor stort utbytte er. Denne kunnskapen har vi selvsagt utnyttet for å få mest mulig igjen for lav investering, og kjører Arendalsuka på sparebluss.

Vi har leid et hus i Kirkebakken der alle bor. Hit kan vi invitere aktuelle gjester til gode samtaler og diskusjoner.  I tillegg har vi pløyd programmet og meldt vår interesse for å delta som paneldeltagere og bidragsytere. Resultatet er at rektor Arne H. Krumsvik, prorektorene Christen Krogh og Sander Sværi, dekan Morten Irgens, Bente Karlsnes og Ketil Raknes deltar i en rekke poster på programmet denne uken. I tillegg til de overnevnte deltar også Kjell Terje Ringdal, Ragnhild Eeg og Trond Blindheim i debatter.

Her er mer utfyllende program om Høyskolen Kristianias deltagelse.

MANDAG  12. AUGUST:

Kl. 17.00 deltar Morten Irgens på «Kompetanse for framtiden»: https://arendalsuka.no/event/user-view/11723

Kl. 17.30 deltar Kjell Terje Ringdal deltar på «Mandagsmøte med Nora Rydne og Eva Grinde: https://arendalsuka.no/event/user-view/12764

TIRSDAG 13. AUGUST:

Kl.  10.00 deltar Morten Irgens på «Skal alle egentlig ha praksis i utdanningen?»: https://arendalsuka.no/event/user-view/11362

Kl. 11.00 deltar  Morten Irgens  på «Bør vi ha kunstig intelligente lærere?»:  https://arendalsuka.no/event/user-view/10842

Kl. 12.00 deltar Ragnhild Eeg på «Kan lykke digitaliseres?»: https://arendalsuka.no/event/user-view/11754

Kl. 14.00 deltar Sander Sværi på «Heltidsstudenten – illusjonen som brast»: https://arendalsuka.no/event/user-view/11410

Kl. 14.00 deltar Christen Krogh på «Kompetente hender»: https://arendalsuka.no/event/user-view/11435

Kl. 14.30 deltar Arne H. Krumsvik på «Hvordan skal vi organisere en lærekraftig utvikling?»: https://arendalsuka.no/event/user-view/10753

Kl. 14.30 deltar Ketil Raknes på «Hvorfor vokser  demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet?»:https://arendalsuka.no/event/user-view/11484

Kl.  16.00 deltar Trond Blindheim på «Fagskolen:  Arbeidslivets høyere utdanning»: https://arendalsuka.no/event/user-view/12656

Kl. 17.00  deltar Ketil Raknes på «Svingdør i full sving:  Klassekampen inviterer til lobbydebatt»:https://arendalsuka.no/event/user-view/12745

ONSDAG  14. AUGUST:

Kl. 10.03 deltar Bente Kalsnes i «Ekko» på NRK P2 for å snakke om falske nyheter i lokalmedia sammen med bl.a. Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen.

Kl. 17.30 deltar Bente  Kalsnes deltar på «Arendal Analytica: Hvordan målretter de  politiske partiene politisk reklame?»:https://arendalsuka.no/event/user-view/12038

Kl. 19.30  deltar Ketil Raknes på «Hvorfor er  det ingen partier som foreslår at staten  skal  bruke  mindre penger?»: https://arendalsuka.no/event/user-view/12045

TORSDAG 15. AUGUST:

Kl. 10.00 deltar Christen Krogh på «Er universitetene og høyskolene rigget for at vi skal lære hele livet?»: https://arendalsuka.no/event/user-view/12018