Kai Schwind på Ar@k 2019 står og gestikulerer med et program i den ene hånden i et klasserom

Årets underviser - høyskolelektor Katusha Otter Nilsen

Årets underviser er et glimrende eksempel på en «Kristiania pedagog», og et eksempel til etterfølgelse. Årets underviser har i mange år fått toppscore fra studentene i emneevalueringer, både som foreleser i store auditorium og i små klasserom. Hun omtales som smittsomt entusiastisk og god til å gjøre krevende teori tilgjengelig og interessant for studentene.

Hun mestrer ulike kanaler og driver eksplisitt med utprøving av ny teknologi og nye undervisningsformer. Hun har vært proaktiv på streaming av forelesninger og inkludert syke studenter hjemme i senga ved hjelp av Learning Catalytics. Hvis du har gått forbi det store auditoriet og merket lukten av kanel, røkelse eller parfyme, har du sannsynligvis kjent duften av undervisning om handelen i det indiske hav eller opiumskrigene. Årets underviser er tildelt høyskolelektor Katusha Otter Nilsen​ ved Institutt for ledelse og ​organisasjon.

Årets kunstneriske forsker - Kai Hanno Schwind

Ved Høyskolen Kristiania sidestiller vi forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og i år er det andre gang vi deler ut prisen for årets kunstneriske forsker. Prisen for Årets kunstneriske forsker går i år til en person som har satt kunstnerisk utviklingsarbeid på kartet både ved høyskolen og nasjonalt, og som har vært delaktig i diskusjonen rundt definisjonen av kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette har blitt gjort blant annet gjennom å være initiativtaker til symposiet Artistic Research @ Kristiania som fikk stor oppmerksomhet og deltakere fra andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Årets kunstneriske forsker leder forskningsgruppen Kunstfag og har gjennom dette satt fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid på Høyskolen Kristiania. Kandidaten har i tillegg drevet en utstrakt formidling i ulike kanaler og forsket innen humorfeltet. Årets kunstneriske forsker er tildelt førsteamanuensis Kai Hanno Schwind ved Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio​

Årets formidler - professor Tom Karp

Foto: Fartein Rudjord

Årets vinner av «Høyskolen Kristianias formidlingspris» har gjennom en årrekke vært en aktiv formidler av egen og annen forskning innen sitt fagområde. Gjennom en lang rekke bidrag har han opparbeidet seg en posisjon som en av landets fremste eksperter innen sitt fag. Han har i tillegg en klar Kristiania-profil, med bakgrunn i flere akademiske felt, og en tidligere karriere fra arbeidslivet, blant annet som toppleder.

Fagområdet han opererer innenfor har dessuten betydning på nær sagt alle felt. Det siste året har han bidratt vesentlig i klassiske mediekanaler som papiraviser, radio og tv, i tillegg til at bidragene har blitt eksponert og diskutert i andre og mer moderne kanaler. Sentralt i alle kommunikasjonsbidragene er hans evne til å gjøre komplisert materiale tilgjengelig og attraktivt; begge deler nødvendige forutsetninger for vellykket formidling og forskningskommunikasjon.

I tillegg er også årets prisvinner en skrivende faglig formidler. Årets vinner av Høyskolens Kristianias formidlingspris er bedriftsøkonom, sivilingeniør og doktor i endringsledelse. Prisen er tildelt professor Tom Karp ved Institutt for ledelse og organisasjon​

Årets fagskolelærer - Thomas Sørlie Hansen

Kriteriene for å vinne prisen for årets fagskolelærer er: evne til å knytte teori til praksisfeltet, holde god kontakt med relevant arbeidsliv, være inkluderende og tilgjengelig for studentene, ha en «passion» for faget og evne å bruke ulike undervisningsmetoder. Årets pris går til en person som scorer full pot på alle kriterier. Han har et bredt nettverk i aktuell bransje, er inkluderende og super med studentene ,og en person kjent for høyt faglig engasjement, som han gjerne deler med kolleger.

Fagskolens beste score på Studiebarometeret med hele 4,8 i overordnet tilfredshet sier sitt. Ikke minst er dette en sterk prestasjon sett i lys av at avdelingen vedkommende jobber i har vært under avvikling. I fagskolen er vi veldig lei oss for at Trondheimsavdelingen nå er historie, men det er da ekstra stas å se at kvaliteten har vært på topp til siste slutt, slik at vi kan dele ut prisen for Årets fagskolelærer til hovedlærer ved illustrasjonsstudiet i Trondheim, Thomas Sørlie Hansen​.

Årets forsker - professor Andrea Arcuri

I år ønsker vi å ære en forsker som i 2018 har oppnådd en hel del i sin karriere.  Årets forsker har i 2018 publisert flere artikler på høyt internasjonalt nivå, samt begynt å bygge sin forskningsgruppe basert på eksterne midler fra Forskningsrådets unge forskertalenter - FRINATEK.

Årets forsker er har i løpet av 2018 har fått opprykk som professor i Software Engineering. Han er også nummer to i verden på listen over "Most Active Early Stage Software Engineering Researcher in Top Quality Journals". I tillegg han har kommet til runde to i forbindelse med søknad til ERC. Årets på alle måter en fremragende forsker, som fremmer Høyskolen Kristiania på vei mot å realisere målet om å bli et universitet. Prisen er tildelt professor Andrea Arcuri​ ved Institutt for teknologi.