Morten Irgens (fra venstre), Jørn Mortensen, Kristin Vinje og Helene Sætersdal skal lede an på veien mot fire ph.d.-er og et fremtidig arbeidslivsuniversitet. Foto: Mike Reed/Høyskolen Kristiania

School of Health Sciences, School of Arts, Design, and Media, School of Economics, Innovation, and Technology, og School of Communication, Leadership, and Marketing. Her er en kort oppsummering av de fire ansettelsene.  

Kristin Vinje blir dekan for School of Health Sciences. Foto: Mike Reed/Høyskolen Kristiania

School of Health Sciences skal ledes av Kristin Vinje

Hun kommer fra stillingen som visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO), og har tidligere vært stortingsrepresentant for Høyre.

– Kristin Vinje har solid erfaring både som forsker og leder. Hennes bakgrunn fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og politikk vil være viktig i arbeidet med å bygge Norges første private universitet, sier rektor Arne H. Krumsvik. Vinje er på sin side klar for å bli en del av Høyskolen Kristiania, og det hun kaller for en lang og stolt historie.

– Jeg ser frem til å bruke mine erfaringer fra ulike steder til å bygge opp en god forskerutdanning innen ulike helsefag ved Høyskolen Kristiania. Det er spennende å være med på å bygge opp kompetanse hos en aktør med klare ambisjoner om å etablere seg som det første private universitetet i Norge, sier Vinje. Les hele pressemeldingen om Kristin Vinje.  

Jørn Mortensen blir dekan ved School of Arts, Design, and Media. Foto: Mike Reed/Høyskolen Kristiania

School of Arts, Design, and Media skal ledes av Jørn Mortensen

Jørn Mortensen, nåværende rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), blir dekan ved School of Arts, Design, and Media. Fra høsten av blir Norges største private breddehøyskole også landets største på kunstfaglig utdanning når Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole er innlemmet i organisasjonen.

– Jeg gleder meg veldig! Og med de nye partnerne så er vi mange som har lagt merke til disse universitetsambisjonene. Det er inspirerende, man blir veldig nysgjerrig på det. Jeg er veldig glad for at jeg kan bruke mine erfaringer og kunnskap i dette byggearbeidet, sier Jørn Mortensen.

Krumsvik er svært fornøyd med å ha hentet inn sin rektorkollega ved KHiO:

– Jørn Mortensen vil spille en nøkkelrolle fram mot universitetsstatus for Høyskolen Kristiania. Under hans ledelse ble Kunsthøgskolen i Oslo en vitenskapelig høyskole med eget doktorgradsprogram. Nå skal han lede arbeidet med å utvikle utdanning på høyeste nivå ved landets største kunstfaglige utdanning. Les hele pressemeldingen om Jørn Mortensen. 

Morten Irgens blir dekan for School of Economics, Innovation and Technology. Foto: Mike Reed/Høyskolen Kristiania

School of Economics, Innovation, and Technology skal ledes av Morten Irgens

Irgens kommer fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved OsloMet. I tillegg skal ha også fungere som utviklingsdirektør ved Høyskolen Kristiania.

– Morten Irgens har god erfaring med å bygge miljøer for innovasjonsteknologi i verdensklasse, og han vet hva som skal til for å ta oss de neste etappene mot universitetsstatus, sier Krumsvik.

Uken før nyheten om at Irgens blir dekan, gikk nyheten ut om at rektorene Krumsvik og Curt Rice har undertegnet en samarbeidserklæring der OsloMet og Høyskolen Kristiania vil jobbe sammen for å styrke Oslo som kunnskaps- og innovasjonsby. Les pressemeldingen om samarbeidet. 

Irgens er kjent for sin energi og nytenkning. Som en del av samarbeidet mellom de to institusjonene skal han leies ut fra OsloMet til Høyskolen Kristiania de neste fire årene.

– School of Economics, Innovation, and Technology har svært dyktige medarbeidere, spennende fagmiljøer og sterke studieprogrammer som er viktige for Osloregionen og for Norge. Vi skal både sørge for trygg drift og en ambisiøs utvikling av disse, sier Irgens. Les pressemeldingen om Morten Irgens. 

Helene Sætersdal blir dekan for School of Communication, Leadership and Marketing. Foto: Mike Reed/Høyskolen Kristiania

School of Communication, Leadership, and Marketing skal ledes av Helene Sætersdal

Leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, Helene Sætersdal, blir dekan for School of Communication, Leadership, and Marketing. I 2012 initierte og bygget hun opp dette instituttet, der Bachelor i HR og personalledelse er blitt et av høyskolens flaggskipstudier.

– Helene Sætersdal har lang fartstid som leder ved Høyskolen Kristiania, og bidrar med solid kontinuitet i dekan-kollegiet. Hun kan vise til svært gode resultater når det gjelder innovasjon av studieprogram både på bachelor- og masternivå. Nå skal hennes team være vertskap for høyskolens første doktorgradsprogram, sier Krumsvik.  

Sætersdal har allerede begynt å planlegge hvordan School of Communication, Leadership, and Marketing skal organiseres for å stå best mulig rustet til å få innvilget universitetsstatus, og få etablert en bredde-ph.d i kommunikasjon.

– Dette blir vår fremste oppgave i tiden fremover. Jeg elsker jobben min og er dedikert i forhold til at skolen skal vokse og bli et alternativ i utdanningssektoren innenfor våre fagområder, sier Sætersdal.