Kaja står foran et bord i et kontorlandskap.

Valgte fremtiden

Da Kaja valgte å bygge på med en mastergrad valgte hun å jobbe videre med organisasjonsutvikling- og endring. 

— Jeg valgte Master i management and innovation fordi jeg synes organisasjonsutvikling og organisasjonsendring er spennende. I tillegg så jeg at teknologi var en vesentlig del av disse prosessene. Jeg tenkte at en mastergrad som hadde fokus på både organisasjoner og teknologi var riktig vei å gå.

Tett fagmiljø

For Kaja ble det gode fagmiljøet på Kristiania avgjørende for hennes trivsel under masterstudiet.

Allerede under studietiden får du «øvd» deg på å være en del av et fagmiljø.

— Kristiania har små klasser. Dette var noe av det jeg likte best. Det er et fagmiljø der du føler at du må bidra som student både faglig og sosialt. Jeg tror fagmiljøet på høyskolen legger et godt grunnlag for fagmiljøet du skal jobbe i, når du skal ut i arbeidslivet.

Under tiden som masterstudent involverte Kaja seg i linjeforeningen «KIT - Kvinner i teknologi». Foreningen arrangerer sosiale samlinger, både internt på Kristiania, men også eksternt hos ulike bedrifter.

Kaja står foran ett bord i ett kontorlandskap.
Kaja Sønslien er tidligere masterstudent på Høyskolen Kristiania.

Ledende selskap

I dag jobber Kaja som konsulent hos EVRY AS på Fornebu i Oslo. EVRY er Norges største IT-selskap med hele 8 500 ansatte, fordelt på 9 land, med en årlig omsetning på cirka 13 milliarder kroner. Selskapet leverer i dag tjenester innen alt fra driftsupport, utvikling og konsultering. Til daglig er det over fem millioner mennesker i Norden som bruker løsninger levert av EVRY.

— I ett år har jeg jobbet med GDPR, den nye personvernordningen. I det daglige jobber jeg som konsulent. Kaja forteller at hverdagen i EVRY er svært variert der hun får bryne seg på flere felt.

— Jeg kan være med på alt fra kundemøter, workshops og leveranser, til å jobbe med strategi, interne arrangementer og faglige ting som skjer.

Interaktiv undervisning

Med dedikert fokus på ett og ett tema gir dette studenter og forelesere muligheten til å gå i dybden på hvert enkelt fagområde. Pensumet på masterstudiet er dynamisk. Det gir rom for tilpassede forelesninger, som tar hensyn til de nyeste trendene og teknologiene som brukes i næringslivet.

— Foreleserne legger opp til at du skal bidra i diskusjoner. Vi har mange presentasjoner, og forelesningene foregår gjennom diskusjon framfor: «Hei, her står jeg og forteller deg hva dette handler om.», forteller Kaja.