Andreas Thon, studieleder på bachelor i innkjøpsledelse

Å være innkjøper er både spennende og utfordrende. I alle bransjer er dette en rolle som er i kontinuerlig utvikling. Rollen krever at du liker å drive, utvikle, diskutere, analysere, være kreativ, interessert, nysgjerrig og ikke minst er ydmyk. Dette er nemlig en jobb hvor du er dømt til å gjøre feil. Enten kjøper du for mye, eller så kjøper du for lite. Men teft kan også læres.

Andreas Thon, høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania, forteller at studiet handler mer om samarbeid og relasjonsbygging enn knallharde forhandlinger.

— I dette faget ser vi på det som et samarbeid, og ikke at det er to parter mot hverandre. Vi kaller det relasjoner og relasjonsutvikling. Det handler ikke bare om forhandlinger og kontrakter, men også om utvikling, innovasjon, vurdering av lønnsomhet og mye annet. Dette er ikke et arbeidsområde som vil bli automatisert i like stor grad som andre, sier han.

Nødvendig med mennesker

Mens logistikk i stor grad kan automatiseres, krever innkjøp og forhandling menneskelige egenskaper som kreativitet og analyse. I denne sektoren er det med andre ord mange roller som robotene ikke kan ta fra oss.

Apropos relasjoner: Institutt for ledelse og organisasjon samarbeider med ASKO, landets største grossist som leverer dagligvarer for videresalg i hele Norge. ASKO-skolen er en egen videreutdanning for ansatte, der Høyskolen Kristiania bidrar med kunnskapsformidling. Grossisten står for det praktiske perspektivet.

— Med ASKO, som er en av de beste i klassen, klarer vi å være tett på næringslivet. Det er ikke bare forskning og fag, presiserer Thon.

Du må ville noe

— Da jeg ble ansatt i ASKO i 2008, var det vanskelig å kjøpe kritisk kompetanse i det åpne markedet. Så vi måtte skaffe dette selv. Lederrollen blir stadig mer kompleks. Noe av det vi fokuserer mest på er holdninger. Da Jack Welch drev General Electric sa han: “Hire for attitude, train for skills”. Vår rolle er å utvikle kompetansen når de rette holdningene er på plass. For å kunne lykkes som innkjøpsleder, er enkelte ferdigheter viktig, sier høyskolerektoren. Og fortsetter:

— Du må ville noe, og ha evne til å jobbe i team – spille andre gode. Unge har ofte lett for å tenke på hva som tjener dem selv best. Det tror ikke vi på. En blir ikke god i hvert enkelt ledd, men i hele verdikjeden. Man må hele tiden ha vilje til utvikling, være ydmyk og åpen for flere forklaringer på ting, understreker Thon.

Selv om ASKO håndterer varer i både halv- og helautomatiserte lagre, er Andreas Thon optimistisk på vegne av studentene som begynner på Bachelor i innkjøpsledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

— Det blir ikke mindre logistikk i tiden som kommer, og det krever kompetanse å håndtere det, sier han.

Ønsker du å jobbe med forhandlinger, kontrakter, utvikling og innovasjon? Nå har du muligheten til å søke Bachelor innkjøpsledelse