Navn: Mathilde Hogsnes

Tidligere student på: Master i Information Systems: Digital Business Systems

Junior Researcher på tur

Etter at jeg gjennomførte mastergraden i juni 2018 har jeg, i samarbeid med veilederen min Kjeld Hansen, fått muligheten til å jobbe videre med masterprosjektet mitt. Prosjektet førte oss først til «Social Meida & Society-konferansen» i København, deretter til «Social Computing & Networking i Melbourne». Her har jeg fått muligheten til å utforske livet som en Junior Researcher i en interessant og lærerik bransje.

Tilbakeblikk

Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i markedskommunikasjon. Under dette studiet ble jeg spesielt interessert i sosiale medier og Influencer Marketing. Derfor ble Master i Information Systems på Høyskolen Kristiania det perfekte valget for meg, for få en dypere forståelse av den digitale verdenen. Studiet var utfordrende og spennende fra første stund. Jeg ble motivert av at vi som studenter fikk velge vår egen retning og fordypning innen hvert fag. Foreleserne oppfordret oss til å skrive om det vi var nysgjerrige om og det vi syntes var interessant.

Jeg valgte å skrive masteroppgaven min om norske kvinnelige influensere - om deres måte å kommunisere identiteten sin på. Jeg fant det svært interessant at disse identitetene ofte er kommersielt konstruerte, men blir samtidig av mange oppfattet som rollemodeller og inspiratorer.

Masteroppgaven min har nok blitt oppfattet som litt "utenfor boksen” innenfor IT. Derfor satte jeg enormt stor pris på muligheten og aksepten for at jeg kunne skrive om det som engasjerte meg mest under masterstudiet. I tillegg var jeg heldig å få Kjeld Hansen som veileder for masteroppgaven. Han engasjerte seg i prosjektet mitt, noe som motiverte meg underveis.

Det er få begrensninger innen fagfeltet. Du får derfor muligheten til å jobbe i mange ulike bransjer.

Under arbeidet med masteroppgaven fikk vi, medstudenter og jeg, mulighet til å bli inkludert i forskergruppen Mobile Tech Lab (MOTEL). Her presenterte vi fremdriften i masterprosjektene for hverandre.  Tilbakemeldingene ga inspirasjon.

I tillegg fikk vi innsikt i ansatte på Høyskolen Kristiania's forskningsprosjekter, og vi fikk komme med innspill og ideer. Det var veldig inspirerende at professorer og phd-kandidater engasjerte seg i oppgavene våre. Ikke minst, var det inspirerende å få innsikt i deres arbeid som forskere. Det bidro til at vi som studenter følte oss sett og hørt.

Veien videre etter master

Som medlem av MOTEL fikk jeg, etter gjennomført masterstudium, muligheten for å få holde kontakten med skolen. Kjeld og jeg fortsatte å samle inn data.

Vi endte opp med å skrive om masteroppgaven min til en research-poster. Posteren ble først presentert på «Social Media & Society»-konferansen i København, hvor vi blant annet vant pris for «Best poster». Det var utrolig gøy å få muligheten til å delta på konferansen. Det å vinne en pris i tillegg var overraskende og veldig stas.

I desember 2018, var jeg så heldig å få reise til Melbourne, for å representere prosjektet på konferansen «Social Computing and Networking». Konferansen ble avholdt i det vakre strandområdet St. Kilda.

Fra HK til Australia

Konferansen «SocialCom» er en internasjonal konferanse, som blant annet fokuserer på koblingen mellom sosial atferd og datasystemer. Spesielt interessant for mitt engasjement, er sosiale medier og dens påvirkning, og endring i vår sosiale atferd. På konferansen presenterte jeg prosjektet «Consumerism and Feminism on Instagram» på vegne av Kjeld Hansen og meg selv. Etter presentasjonen ble jeg stilt ulike spørsmål relatert til prosjektet.

Presentasjonen ble utfordrende, god og lærerik. Jeg opplevde det spesielt interessant med spørsmålene og samtalene i etterkant. I ettertid har jeg også fått tips om litteratur, aktuelle lenker og metoder.

Det var givende å treffe ulike forskere og høre om deres prosjekter. Det var også inspirerende at de viste engasjement for vårt prosjekt. De verdifulle erfaringene fra samtalene tar jeg med meg videre. Konferansen besto av tre dager med presentasjoner, key notes og lunsjer, etterfulgt av en bankett. Her fikk jeg mulighet til å bli enda bedre kjent med de ulike forskerne og deres prosjekter. Jeg fikk god kontakt med forskere fra blant annet New Zeland, Nederland, Kina og Tyskland.

Erfaringene de delte ga meg inspirasjon til nye prosjekter. Jeg setter stor pris på muligheten jeg fikk. Det var lærerikt å få representere MOTEL og prosjektet vårt på en internasjonal forskerkonferanse. Ikke minst var det inspirerende å treffe mennesker som deler samme faglige interesse. Alt i alt bidro konferansen til refleksjoner om videre arbeid, og alle de mulighetene som finnes innen teknologi og IT.

Tilbake i Oslo

Nå er reisen over, og jeg er tilbake på arbeidsplassen min i Oslo, der jeg jobber som PR-konsulent hos PR-byrået Mildh Press. Som PR-konsulent får jeg jobbe med sosiale medier og Influencer marketing i praksis. Jeg har varierte og innholdsrike arbeidsdager, og jeg er veldig glad for at jeg valgte et masterstudium som ga meg mange ulike jobbmuligheter i etterkant. Kontakten med høyskolen har jeg fortsatt. Kjeld Hansen og jeg har startet arbeidet med en konferanseartikkel.

Er master i IT noe for deg?

IT er et bredt begrep. For meg var det riktig og jeg kan virkelig anbefale andre å ta en Master i Information Systems. Det er få begrensninger innen fagfeltet. Du får derfor mulighet til å jobbe i mange ulike bransjer. Studentmiljøet er godt og inkluderende. Jeg har fått mange gode venner som jeg ser frem til å holde kontakten med fremover.

Til slutt vil jeg si at dette har vært en utrolig lærerik og spennende prosess. Jeg hadde aldri trodd at masteroppgaven min skulle ta meg til to internasjonale konferanser, der den ene foregikk på andre siden av jordkloden. Jeg er takknemlig for at skolen ga meg muligheten til å reise og jobbe videre med masterprosjektet mitt. Jeg har vært heldig som har fått lov til å jobbe med noe som virkelig engasjerer meg, og jeg ser frem til å bruke erfaringene videre.