Kvinne sitter bak en resepsjon
Foto: Fredrikke Wiheden
Kvinne sitter i sofaen hjemme med kaffekopp, laptop i fanget og studerer på nett
Tine Cecilie Hansen synes hun har fått mye ut av dagene som nettstudent hos Fagskolen Kristiania.Foto: Fredrikke Wiheden.

Tine Cecilie Hansen (29) studerer Juridisk assistent ved Fagskolen Kristiania på nett og synes det har vært en positiv opplevelse å kombinere dette med jobben sin.

– Å kombinere jobb og med studier på nett har gått veldig fint. I og med at jeg jobber som saksbehandler, får jeg benyttet mye av det jeg lærer i jobben. Dette gjør at jeg lærer mer og synes det er ekstra gøy! sier hun.

Tine jobber fulltid som saksbehandler og hadde lyst til å fylle på med mer kunnskap.

– Jeg synes jussbiten i studiet er det mest interessante, og det var det jeg ønsket å lære mer om. Jeg håper og tror at dette studiet kan gi meg spennende muligheter i fremtiden. Jeg har allerede fått stort utbytte av ting jeg har lært i min nåværende jobb, og synes det er kjempegøy, sier hun.

Portrettbilde av Linn-Therese
Linn-Therese A. Hauge har tatt flere nettstudier hos Fagskolen Kristiania.

Videreutdanning gir muligheter

Linn-Therese A. Hauge (31) har gått studiene helsekoordinator og statistikk 1 og 2 og studerer nå til helseadministrasjonssekretær hos Fagskolen Kristiania på nett.

– Jobben jeg har i dag, krever at jeg arbeider i full stilling og ofte mer enn det. Det var viktig for meg at studiet ikke skulle gå utover innsatsen og tilstedeværelsen min på jobben, og dette var hovedårsaken til at jeg valgte et nettbasert studium, forteller Linn-Therese.

– Jeg hadde fullført helsekoordinatorstudiet for noen år tilbake og begynte nå å kjenne på en rastløshet. Jeg ønsket mer faglig påfyll og kjente at jeg ønsket å fordype meg mer. Da var helseadministrasjonssekretærstudiet svært relevant og inneholdt de fagområdene jeg var interessert i, og som også var relevant for arbeidet mitt, sier hun.

Etter at hun fullførte helsekoordinatorstudiet, søkte hun på, og fikk stilling som, seksjonssekretær ved kardiologisk og medisinsk intermediær overvåkning ved Haugesund sjukehus.

– Jeg fikk i ettertid høre av min leder at det at jeg hadde tatt videreutdanning, gjorde meg til en interessant kandidat. Jeg er nå medlem av lederteamet i seksjonen, og etter at jeg startet på helseadministrasjonssekretærutdanningen, har jeg fått flere spennende utfordringer og delegerte oppgaver, sier Linn-Therese, som også vurderer å ta studiet administrativ koordinator ved Fagskolen Kristiania.

– Men dette har jeg ikke bestemt meg for ennå, sier hun.

Er administrativ koordinator noe for deg?

Kvinne sitter bak en resepsjon
Tine jobber fulltid som saksbehandler. Foto: Fredrikke Wiheden.

Fleksible nettsamlinger

– Det beste med å studere ved Fagskolen Kristiania er fleksibiliteten du får. Studiet legger opp til at du skal kunne kombinere det med jobb og familie. Nettsamlingene foregår på kveldstid, og det gjøres også opptak av samlingen dersom man skulle være forhindret fra å delta «live», sier Linn Therese.

Tine er enig.

– Undervisningsopplegget har vært veldig bra. Nettsamlingene er gull verdt, og jeg kunne ikke vært dem foruten. De gir meg veldig mye, og jeg anbefaler at man prioriterer disse for å få god læring, sier hun.

Siden nettsamlingene er på kveldstid, har hun rukket å trene etter jobb før samlingen starter.

– Jeg har følt at jeg har fått mye ut av dagene som student ved Fagskolen Kristiania, sier Tine.

Kvinne står med kaffekoppen og ser ut vinduet
Foto: Fredrikke Wiheden

Tett oppfølging og flinke lærere

– Jeg synes lærerne gjør en kjempejobb. De er flinke til å formidle og lære bort over nett, og det er lett å ta kontakt med dem om det skulle være noe. De er også fleksible, noe som kommer godt med når man studerer ved siden av jobb, sier Tine.

– Da jeg først tok kontakt med fagskolen, opplevde jeg at de var veldig hjelpsomme med alt jeg måtte ha spørsmål om, og jeg følte meg velkommen med en gang. Oppfølgingen har også vært veldig bra. Etter hver innlevering får man en karakter med kommentarer fra læreren, sier hun.

Linn-Therese synes lærerne i helseadministrasjon er faglig flinke, og hun merker at de har lang fartstid i helsesektoren.

– Det kommer tydelig frem når vi snakker om dagens utfordringer og tidens utvikling innenfor sekundær- og primærhelsetjenesten. Lærerne bruker egne opplevelser i undervisningen for å belyse ulike temaer, noe som gjør at man lettere kan se for seg hendelser og dermed forstå fagstoffet enda bedre, sier hun.

– Du får svært god oppfølging fra både lærere og andre kontaktpersoner ved skolen. Lærerne er tilgjengelig på e-post og svarer på spørsmål innen kort tid. Jeg fikk også god og rask hjelp med spørsmål omkring IKT og Lånekassen og med generelle spørsmål.

En nettstudent sitter i sofaen, sett ovenfra
Foto: Fredrikke Wiheden

Krever egeninnsats

– Undervisningsopplegget passer for dem med jobb og familie, men det forutsetter at familien forstår at du må få tid til å studere, sier Linn-Therese, som er mor til to barn på ni og tolv år.

Tine erkjenner også at det krever en viss egeninnsats å ta studier i tillegg til å ha hundre prosent jobb.

– Selvfølgelig er det hardt i perioder hvor man er ekstra sliten etter jobb, men må lese eller skrive en oppgave. Uansett ville jeg ikke vært foruten studiet, jeg har vært innstilt på jobben som kreves, og har hatt det mest gøy underveis, sier Tine.

Kvinne sitter i sofaen hjemme med laptop i fanget og studerer på nett
Foto: Fredrikke Wiheden

Råd til andre studenter

Tine og Linn-Therese deler gladelig sine erfaringer med andre nettstudenter og har flere tips på lur.

– Det er både lov og viktig å ta seg en pause når man føler for det. Ta deg en tur på trenings-

senteret eller løp deg en tur for å lufte hodet, da er det gjerne lettere å sette seg foran skjermen etterpå. Det er også fint å se en nettsamling om igjen hvis du føler at du ikke fikk med deg alt første gang, sier Tine.

Linn-Therese anbefaler å lage seg en studieplan slik at du rekker over alt som skal gjøres. En litt forenklet plan kan se slik ut:

• Uke 1: Sett deg inn i oppgaven og finn relevant fagstoff.

• Uke 2: Les pensum, ta notater, og lag et tankekart for hvordan du kan løse oppgaven.

• Uke 3: Skriv oppgaven.