Den gjeve prisen gikk til Pål André Amundsen på bakgrunn av hans arbeid med forskning på seleksjonskriterier i randomiserte kliniske studier på ryggsmerter. Prisen mottok han under den årlige kongressen til Osteopathie Schule Deutschland, som er Europas største osteopatikongress med rundt 1000 deltakere.

Valget falt på Amundsen og hans arbeid etter at en jurykomite hadde vurdert alle bidragene på bakgrunn av faglighet, metode, relevans og fremstilling. Dette arbeidet har allerede høstet internasjonal oppmerksomhet etter sin publikasjon i BMC Musculoskeletal Disorders, og er av relevans for alle som planlegger kliniske studier for måling av effekt av behandling på ryggsmerter.

Prisen fikk Amundsen basert på denne publikasjonen som oppsummerer studien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29650015

Jeg syntes det er stort å motta en slik en pris, spesielt når det er min første publikasjon i et fagfellevurdert tidsskrift.

Internasjonalt samarbeid

Pål André Amundsen er studieprogramleder for bachelor i osteopati.

Forskningen ble gjort i samarbeid med et internasjonalt forskningsmiljø fordelt på ni forskere og fem ulike utdanningsinstitusjoner. Formålet var å undersøke samtlige randomiserte kliniske studier som undersøkte ulike intervensjoner for korsryggssmerter, og hvordan disse studiene hadde beskrevet inklusjons- og eksklusjonskriterier for rekruttering av personer til studiene.

Resultatene er av verdifull betydning da det viser seg å være svært heterogene grupper på tvers av kliniske studier, noe som gjør det utfordrende å trekke sammenhenger og konklusjoner i systematiske oversiktsartikler og metaanalyser.

Kort fortalt er personene som er inkludert på tvers av studiene svært ulike på bakgrunn av inkonsekvent, mangelfull og/eller særs generell beskrivelse av inklusjons- og eksklusjonskriterier. Forskningsgruppen mener derfor det er viktig med konsekvent bruk av et sett med kriterier (det vises til et forslag på dette i publikasjonen) for inklusjon og eksklusjon da dette vil hjelpe homogeniteten (likhet i inkluderte personer innad og mellom studier) og fasilitere sammenfatninger gjennom systematiske oversiktsartikler og metaanalyser.

– Det trengs solid forskning på mange fagfelt innen muskel- og skjelett, og det er givende å se at man som ung, fersk forsker kan være med å bidra til dette. Ryggsmerter plager flest og koster mest. Det er et område som det allerede er forsket mye på, men hvor forskningsmetodikken viser seg å ha et lite forbedringspotensial.

Jeg syntes det er stort å motta en slik en pris, spesielt når det er min første publikasjon i et fagfellevurdert tidsskrift. Teamet som har vært inkludert består av svært kompetente ryggforskere, og det hele har vært en enorm læringsprosess; ikke kun det å plotte data og sammenfatte, men å kunne lede en forskningsgruppe og spille ball med forskere som har unik spisskompetanse.

Det gir motivasjon for videre forskning, og jeg ser frem til å jobbe mot flere solide publikasjoner, sier Amundsen.