Espen Tønnessen.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

  • Navn: Espen Tønnessen
  • Faglig studieleder for: Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring
  • Utdanning: Doktorgrad i treningslære ved Norges idrettshøgskole. Tittelen på avhandlingen var, «hvorfor er de beste best?». Hensikten var å få mer kunnskap om den helhetlige treningsprosessen som ligger til grunn hos utholdenhetsutøvere som vinner Olympiske gullmedaljer.

Espen Tønnessen har 15 år med undervisnings- og veiledererfaring fra flere høyskoler og universiteter. Han har publisert 45 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter med spesielt fokus på utholdenhetstrening, testing og hurtighetstrening. Han har i tillegg skrevet 10 treningslærebøker som brukes som pensum ved flere høyskoler og universiteter.

Hva handler bachelor i fysisk aktivitet og ernæring om?

– Fysisk aktivitet og ernæring handler om to av de mest positive forholdene i mitt liv. Jeg kunne ikke klart seg uten god og sunn mat, og daglig bevegelse i form av løpeturer, turer med hunden og lange skiturer.

Et sunt og godt kosthold og motiverende fysiske aktivitet er ensbetydende med høy livskvalitet.

Har du et spesielt interesseområde eller et felt du har jobbet mye med?

– Jeg har i 15 år jobbet i Olympiatoppen. Der har jeg vært fagsjef for trening, og jobbet mye med styrketrening og utholdenhetstrening inn mot en rekke suksessfulle idretter og utøvere. Langrenn, svømming, kombinert, skøyter, håndball og orientering er idrettene jeg har jobbet mest med. Treningsplanlegging, treningsanalyser og gjennomføring av styrke og utholdenhets økter er noen av mine sine spesialområder. De senere årene har jeg også bidratt med livsstilsendringer hos en rekke personer med lett overvekt. Målet har vært å bedre livskvaliteten, og fokuset har vært på ernæring, fysisk aktivitet og søvn.

Hvorfor velge en utdanning innen helse?

– God helse er kanskje noe av det som er mest etterspurt i den norske befolkningen. Flere og flere er opptatt av å leve ett langt og godt liv. God helse er en grunnforutsetning for å få dette til. Det norske folk etterspør denne kompetansen oftere og oftere. Det betyr at en utdannelse innenfor helse gir dermed mange karrieremuligheter, og er en profesjonsutdanning som er fremtidsrettet langt inn i fremtiden.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?

– Dette studiet gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere tiltak som kan fremme fysisk aktivitet og et sunt kosthold i ulike befolkningsgrupper. Kompetansen danner grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Eksempler på jobbområder:

  • Frisklivssentraler
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Behandlings og opptreningsinstitusjoner (inngå i tverrfaglige team)
  • Treningsbransjen

Hvilke konkrete punkter er høyskolens Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gode på?

– Styrken i bachelor graden er flere. Først og fremst er det noen av Norges fremste forelesere innenfor ernæring og fysisk aktivitet. Dette gir grobunn for god læring, og masse inspirasjon i studiehverdagen.

I tillegg er studieplanen skreddersydd den profesjonsutdanningen og de jobbene studentene skal innta når de har fullført studiene. Det betyr at det er en god miks mellom teori og praksis som gjør dem rustet til å gjøre en best mulig jobb så snart de går ut i arbeidslivet. I tillegg er det flotte forelesningssaler, og fine treningsfasiliteter midt i Oslo sentrum.